Θυνός

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

 >Contents

 >   class="toclevel-1 tocsection-1">1 Ancient Greek  >

  class="toclevel-2 tocsection-2">1.1 Pronunciation

  class="toclevel-2 tocsection-3">1.2 Noun  >

  class="toclevel-3 tocsection-4">1.2.1 Inflection   class="toclevel-3 tocsection-5">1.2.2 Derived terms   class="toclevel-3 tocsection-6">1.2.3 Descendants   class="toclevel-2 tocsection-7">1.3 References

 >Ancient Greek[edit]

Wikipedia has an article on:

Wikipedia

Wikipedia has an article on:

Wikipedia  >Pronunciation[edit]

 >Noun[edit]

Θυνός (Thunós) (genitive Θυνοῦ) m, second declension

  1. one of the Thyni
  2. an inhabitant of Thynia; a Thynian

 >Inflection[edit]

 >Derived terms[edit]

 >Descendants[edit]

 >References[edit]