έχουμε

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Greek[edit]

Alternative forms[edit]

Usage notes[edit]

  • έχουμε (échoume) is the usual form.
  • έχουμε (échoume) is used colloquially in some regions and has occasional formal use.

Verb[edit]

έχουμε (échoume)

  1. First-person plural,  present form of έχω (écho);  "we have".

Conjugation[edit]

Present Simple future Imperfect
1st person sg έχω θα έχω είχα
2nd person έχεις θα έχεις είχες
3rd person έχει θα έχει είχε
1st person pl έχουμε,  έχομε1 θα έχουμε είχαμε
2nd person έχετε θα έχετε είχατε
3rd person έχουν,  έχουνε2 θα έχουν,  θα έχουνε2 είχαν,  είχανε2
1. The alternative has occasional formal use; it is found colloquially in some regions.
2. The alternative is frequent in speech and uncommon in formal situations.