είχες

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Greek[edit]

Verb[edit]

είχες (eíches)

  1. Second-person singular,  imperfect form of έχω (écho);  "you had".

Conjugation[edit]

Present Simple future Imperfect
1st person sg έχω θα έχω είχα
2nd person έχεις θα έχεις είχες
3rd person έχει θα έχει είχε
1st person pl έχουμε,  έχομε1 θα έχουμε είχαμε
2nd person έχετε θα έχετε είχατε
3rd person έχουν,  έχουνε2 θα έχουν,  θα έχουνε2 είχαν,  είχανε2
1. The alternative has occasional formal use; it is found colloquially in some regions.
2. The alternative is frequent in speech and uncommon in formal situations.

Usage notes[edit]

you — when using the second-person in Greek, as in many other languages, a choice must be made between using the singular or plural form of the verb. The singular is the familiar or informal form, the plural is polite and formal. The choice made depends upon the relationship between the speaker and the spoken to (see: w:T–V distinction).