θα είσαι

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Greek[edit]

Verb[edit]

θα είσαι (tha eísai)

  1. Second-person singular,  imperfective future form of είμαι (eímai);  "you will be".
    Θα είσαι πραγματικά ευγνώμων!
    You will be really grateful!
    Εσύ, θα είσαι πολύ δημιουργικός.
    You, you will be very creative.

Conjugation[edit]

Present Simple future Imperfect
1st person sg είμαι θα είμαι ήμουνήμουνα1
2nd person είσαι θα είσαι ήσουνήσουνα1
3rd person είναι θα είναι ήτανήτανε1
1st person pl είμαστε θα είμαστε ήμαστεήμασταν3
2nd person είσαστεείστε2 θα είσαστεθα είστε2 ήσαστεήσασταν3
3rd person είναι θα είναι ήτανήτανε1
The imperfect forms ήταν and ήτανε have the dated alternatives ήσαν and ήσανε.
1. These vowel-terminated alternative forms are used in informal situations.
2. The second form may be used interchangeably with the first.
3. The present & imperfect forms are homophonic, the alternative imperfect forms can be used were differentiation is necessary.