θεῖον

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Ancient Greek[edit]

Pronunciation[edit]

Adjective[edit]

θεῖον (theîonn

 1. Neuter nominative singular form of θεῖος (theîos, divine).
  • Acts 17:29,
   original γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ θεοῦ οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ ἢ λιθῳ, χαράγματι τέχνης και ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου, τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον.
   gloss offspring therefore being of the god, we should not think to gold or silver or stone formed things of skill and of idea of man, the divine being similar.
   translation Therefore, since we are God's offspring, we should not consider things of gold or silver or stone, being made by human skill and ingenuity, to be similar to the divine.

Noun[edit]

θεῖον (theîon) (genitive θείου) n, second declension

 1. Sulfur.
  • Luke 17:29,
   original ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Λὼτ̓ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξεν πῦρ καὶ θεῖον ἀπ' οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν πάντας.
   gloss and to the day departed Lot from Sodom, it rained fire and sulfur from the sky and destroyed all.
   translation And on the day that Lot left Sodom, fire and sulfur rained down from the heavens and destroyed everyone.

Inflection[edit]

References[edit]