κάθε

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Greek[edit]

Etymology[edit]

from Byzantine Greek καθέν (kathén), neuter form of καθείς (katheís), from Ancient Greek καθ' εἶς (kath' eîs) (kath' eis) "one after the other", from ἕν καθ' έν (hén kath' én) (hen kath' en) "one by one".

Determiner[edit]

κάθε (káthe) (invariable) (distributive determiner)

 1. (individual): every, each
  κάθε υποψήφιος καλείται να … (each/every candidate is required to …)
 2. (whatever): any
  με κάθε τίμημα (at any price)
 3. (repetition): every, each
  δουλεύει κάθε σαββατοκύριακο (he works every weekend)
 4. (derigatory): any
  κάθε ανόητος μπορεί να … (any fool can …)

Derived terms[edit]

See also[edit]