ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రం

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Noun[edit]

ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రం (ārkiṭik mahāsamudraṁ)

  1. alternative form of ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రము (ārkiṭik mahāsamudramu)