ద్వితీయా విభక్తి

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Etymology[edit]

ద్వితీయ (dvitīya) +‎ విభక్తి (vibhakti)

Noun[edit]

ద్వితీయా విభక్తి (dvitīyā vibhakti)

  1. (grammar) objective case or accusative case.

Usage notes[edit]

The suffixes used in the Telugu language are ని (ni), ను (nu), (la), కూర్చి (kūrci) and గురించి (gurimci).