విశ్వవిద్యాలయములు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Noun[edit]

విశ్వవిద్యాలయములు (viśvavidyālayamulu) (viśvavidyālayamulu • (viśvavidyālayamulu)Category:Telugu pluralsCategory:Telugu non-lemma forms)

  1. plural form of విశ్వవిద్యాలయము (viśvavidyālayamu)