ಕನ್ನಡ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Kannada[edit]

Proper noun[edit]

ಕನ್ನಡ (kannaḍa)

  1. the Kannada language
    ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತಾಡುತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲವಾ?
    kannaḍavannu mātāḍuttīri allavā?
    You speak Kannada, don't you?

Declension[edit]

Case/Form Singular Plural
Nominative ಕನ್ನಡವು (kannaḍavu) ಕನ್ನಡಗಳು (kannaḍagaḷu)
Accusative ಕನ್ನಡವನ್ನು (kannaḍavannu) ಕನ್ನಡಗಳನ್ನು (kannaḍagaḷannu)
Instrumental ಕನ್ನಡದಿಂದ (kannaḍadiṃda) ಕನ್ನಡಗಳಿಂದ (kannaḍagaḷiṃda)
Dative ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ (kannaḍakke) ಕನ್ನಡಗಳಿಗೆ (kannaḍagaḷige)
Genitive ಕನ್ನಡದ (kannaḍada) ಕನ್ನಡಗಳ (kannaḍagaḷa)

Derived terms[edit]