တုံး

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Burmese[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

တုံး (tum:) (Romanization: MLCTS: tum: | ALA-LC: tuṃ″ | BGN/PCGN: ton: | Okell: toùñ)

  1. log, block of wood

Verb[edit]

တုံး (tum:) (Romanization: MLCTS: tum: | ALA-LC: tuṃ″ | BGN/PCGN: ton: | Okell: toùñ)

  1. to chop, cut into pieces

Adjective[edit]

တုံး (tum:) (Romanization: MLCTS: tum: | ALA-LC: tuṃ″ | BGN/PCGN: ton: | Okell: toùñ)

  1. dull, blunt