Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 96 +6, 10 strokes, cangjie input 一土尸十 (MGSJ), four-corner 11140)

 1. ear ornament
 2. stick, insert

References[edit]

 • KangXi: page 731, character 8
 • Dai Kanwa Jiten: character 20964
 • Dae Jaweon: page 1142, character 21
 • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1109, character 13
 • Unihan data for U+73E5

Cantonese[edit]

Hanzi[edit]

(Yale nei6, yi6)


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(i) (hangeul , revised i, McCune-Reischauer i, Yale i)

 1. (귀엣골, gwietgol): earring
 2. (해귀엣골, hae-gwietgol): sun halo (literally, "sun earring") [1]

References[edit]

 1. ^ Also known as: +, +, +.

Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

(Pinyin ěr (er3), Wade-Giles erh3)


Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(nhị)

Readings[edit]

 • Nôm: nhẹ, nhĩ, nhị

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999