Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 96 +11, 15 strokes, cangjie input 一土卜山月 (MGYUB), four-corner 10127)

 1. glass

References[edit]

 • KangXi: page 740, character 26
 • Dai Kanwa Jiten: character 21196
 • Dae Jaweon: page 1150, character 17
 • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1132, character 5
 • Unihan data for U+7483

Cantonese[edit]

Hanzi[edit]

(Yale lei4)


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(“Jinmeiyō” kanji used for names)

 1. glassy
 2. lapis lazuli

Readings[edit]

Compounds[edit]

Usage notes[edit]

璃 is included in a planned expansion of the general use Jōyō kanji by the Japanese government.


Korean[edit]

Hanja[edit]

(ri>i) (hangeul [[>]], revised ri>i, McCune-Reischauer ri>i, Yale li>i)


Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

(Pinyin (li2), Wade-Giles li2)

Compounds[edit]


Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(, li, ly)

 • 琉璃 lưu ly

Readings[edit]

 • Nôm: ly(li)

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999