Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 109 +12, 17 strokes, cangjie input 月山卜廿土 (BUYTG), four-corner 60014)

 1. pupil of eye

References[edit]

 • KangXi: page 818, character 4
 • Dai Kanwa Jiten: character 23707
 • Dae Jaweon: page 1230, character 14
 • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2514, character 12
 • Unihan data for U+77B3

Cantonese[edit]

Hanzi[edit]

(Jyutping tung4, Yale tung4)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(common “Jōyō” kanji)

Readings[edit]

Compounds[edit]

Noun[edit]

(hiragana ひとみ, romaji hitomi)

 1. (anatomy) pupil

Proper noun[edit]

(hiragana ひとみ, romaji Hitomi)

 1. A female given name

Korean[edit]

Hanja[edit]

(dong) (hangeul , revised dong, McCune-Reischauer tong, Yale tong)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

(Pinyin lián (lian2), lìn (lin4), tóng (tong2), Wade-Giles lien2, lin4, t'ung2)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Compounds[edit]


Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(đồng)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]

 • Nôm: đồng, tròng

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999