Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 162 +4, 8 strokes, cangjie input 卜心山 (YPU), four-corner 35301)

 1. falter, hesitate

References[edit]

 • KangXi: page 1254, character 2
 • Dai Kanwa Jiten: character 38747
 • Dae Jaweon: page 1736, character 12
 • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 3819, character 3
 • Unihan data for U+8FCD

Cantonese[edit]

Hanzi[edit]

(Yale jeun1)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(dun) (hangeul , revised dun, McCune-Reischauer tun, Yale twun)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

(Pinyin zhūn (zhun1), Wade-Giles chun1)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(Truân)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]

 • Nôm: chuân, đon, đón, đọn, trốn, truân

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville