Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also:

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 167 +7, 15 strokes, cangjie input 金口一土 (CRMG))

 1. polish
 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

References[edit]

 • KangXi: page 1308, character 13
 • Dai Kanwa Jiten: character 40483
 • Dae Jaweon: page 1810, character 9
 • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 4207, character 6
 • Unihan data for U+92E5

Cantonese[edit]

Hanzi[edit]

(Jyutping caang3, cang3)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

References[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(jeong) (hangeul , revised jeong, McCune-Reischauer chŏng, Yale ceng)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

(simplified , Pinyin zèng (zeng4), zhèng (zheng4), Wade-Giles tseng4, cheng4)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

Vietnamese[edit]

Character[edit]

Readings[edit]

References[edit]

 • Thiều Chửu (1942), Hán Việt Tự Điển, Hà Nội
 • Trần Văn Chánh (1999), Từ Điển Hán Việt, Ho Chi Minh City: Youth Publishing House (Hán Việt fanqie)
 • Vũ Văn Kính (1999), Đại Tự Điển Chữ Nôm, Ho Chi Minh City: Arts Publishing House
 • Lê Sơn Thanh, "Nom-Viet.dat", WinVNKey (details)