Index:Armenian/ե

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 319 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ու Փ Ք և Օ Ֆ &

Ե ե
Transliteration: e
Pronunciation: [ɛ], [jɛ] word-initially
ե եա եբ եգ եդ եզ եթ ել եխ եկ եղ եմ են եպ եռ ես եվ ետ եր եց եփ եք

ե

 1. suffix
 2. Ե letter
 3. ե letter
ե եա եբ եգ եդ եզ եթ ել եխ եկ եղ եմ են եպ եռ ես եվ ետ եր եց եփ եք

եա

 1. ԵԱՀԿ *
ե եա եբ եգ եդ եզ եթ ել եխ եկ եղ եմ են եպ եռ ես եվ ետ եր եց եփ եք

եբ

 1. եբրայական *
 2. եբրայերեն n *
 3. եբրայեցի n *
ե եա եբ եգ եդ եզ եթ ել եխ եկ եղ եմ են եպ եռ ես եվ ետ եր եց եփ եք

եգ

 1. եգիպտացորեն n *
 2. Եգիպտոս proper *
 3. Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետություն proper *
 4. եգիպտոսցի *
ե եա եբ եգ եդ եզ եթ ել եխ եկ եղ եմ են եպ եռ ես եվ ետ եր եց եփ եք

եդ

 1. Եդեսիա proper *
ե եա եբ եգ եդ եզ եթ ել եխ եկ եղ եմ են եպ եռ ես եվ ետ եր եց եփ եք

եզ

 1. եզ n *
 2. եզակի adj n *
 3. եզակի թիվ n *
 4. եզերք n
 5. Եզնիկ proper
 6. Եզոպոս proper *
 7. եզր n * * * * *
 8. եզրույթ *
ե եա եբ եգ եդ եզ եթ ել եխ եկ եղ եմ են եպ եռ ես եվ ետ եր եց եփ եք

եթ

 1. եթե conj *
 2. Եթովպիա proper *
ե եա եբ եգ եդ եզ եթ ել եխ եկ եղ եմ են եպ եռ ես եվ ետ եր եց եփ եք

ել

 1. -ել suffix *
 2. ելակ n *
 3. Ելամ *
 4. Ելբրուս *
 5. ելնել v * * * * * *
 6. ելույթ *
 7. ելք n *
ե եա եբ եգ եդ եզ եթ ել եխ եկ եղ եմ են եպ եռ ես եվ ետ եր եց եփ եք

եխ

 1. ԵԽԽՎ *
ե եա եբ եգ եդ եզ եթ ել եխ եկ եղ եմ են եպ եռ ես եվ ետ եր եց եփ եք

եկ

 1. եկ n
 2. եկամուտ n *
 3. Եկատերինբուրգ proper *
 4. Եկբատան proper *
 5. եկեղեցական adj n *
 6. եկեղեցի n *
ե եա եբ եգ եդ եզ եթ ել եխ եկ եղ եմ են եպ եռ ես եվ ետ եր եց եփ եք

եղ

 1. -եղ suffix
 2. եղան *
 3. եղանակ n * * * * * *
 4. եղանակավորող բառ n *
 5. եղբայր n *
 6. եղբայրություն n * *
 7. եղբոր աղջիկ n * *
 8. եղբորորդի n * *
 9. եղեգ n *
 10. եղեգնափայտ *
 11. եղեգնյա adj
 12. եղեռն n
 13. եղեսպակ *
 14. եղերական adj
 15. եղերերգ *
 16. եղերերգություն *
 17. Եղիա proper *
 18. Եղիազար proper
 19. եղինջ n *
 20. Եղիշե proper *
 21. Եղիսաբեթ proper *
 22. եղծել v
 23. եղյամ n * * *
 24. եղնիկ n * * * *
 25. եղունգ n * *
 26. եղջերաթաղանթ *
 27. եղջերու n * *
 28. եղջյուր n * *
 29. եղտյուր n
 30. եղևնի n *
ե եա եբ եգ եդ եզ եթ ել եխ եկ եղ եմ են եպ եռ ես եվ ետ եր եց եփ եք

եմ

 1. ԵՄ *
 2. եմ v * *
 3. Եմեն proper *
 4. եմիշ n
ե եա եբ եգ եդ եզ եթ ել եխ եկ եղ եմ են եպ եռ ես եվ ետ եր եց եփ եք

են

 1. են v
 2. ենթ- *
 3. ենթա- prefix
 4. ենթադրական եղանակ n
 5. ենթադրյալ *
 6. ենթակայական adj
 7. ենթակառույց n *
 8. ենթակառուցվածք n *
 9. ենթամնա n *
 10. ենթաստամոքսային գեղձ n *
 11. ենթարկել *
 12. ենթարկվել v *
 13. ենթարկվող *
 14. -ենի suffix
 15. ենիչերի n *
 16. Ենիսեյ proper *
 17. ենք v
ե եա եբ եգ եդ եզ եթ ել եխ եկ եղ եմ են եպ եռ ես եվ ետ եր եց եփ եք

եպ

 1. եպիսկոպոս n *
 2. եպիսկոպոսյան *
ե եա եբ եգ եդ եզ եթ ել եխ եկ եղ եմ են եպ եռ ես եվ ետ եր եց եփ եք

եռ

 1. եռալ v
 2. եռամսյակ *
 3. եռանդ *
 4. եռանդուն adj *
 5. եռանկյուն n *
 6. եռանկյունաչափություն n *
 7. եռապատկել *
 8. եռոտանի *
ե եա եբ եգ եդ եզ եթ ել եխ եկ եղ եմ են եպ եռ ես եվ ետ եր եց եփ եք

ես

 1. ես pronoun v * *
 2. ես ագնոստիկ եմ *
 3. ես աթեիստ եմ *
 4. ես ամուսնացած եմ *
 5. Եսայան proper
 6. Եսայի proper *
 7. ես անգլերեն չեմ խոսում phrase *
 8. ես անգլիացի եմ *
 9. ես աշխատանք եմ փնտրում *
 10. ես ապրում եմ Մելբուռնում *
 11. ես ասթմա ունեմ *
 12. Եսավ proper *
 13. ես բժշկի կարիք ունեմ *
 14. ես բուդդայական եմ *
 15. ես գիտեմ *
 16. ես էլ *
 17. ես թարգմանչի կարիք ունեմ *
 18. ես թուրքերեն չեմ խոսում phrase
 19. ես խուլ եմ *
 20. ես ծարավ եմ phrase * *
 21. Ես կգամ երեկոյան phrase
 22. ես կույր եմ *
 23. ես հայերեն չգիտեմ phrase
 24. ես հարց ունեմ phrase
 25. ես հիվանդ եմ *
 26. ես հոգնած եմ *
 27. ես հրեա եմ *
 28. ես Ձեզ ատում եմ *
 29. ես ձեզ ատում եմ *
 30. ես Ձեր օգնության կարիքն ունեմ *
 31. ես ղզղնած եմ *
 32. ես մի հարց ունեմ *
 33. ես մոլորվել եմ *
 34. Ես մուսուլման է: *
 35. ես նույնպես *
 36. ես պարսկերեն չեն խոսում *
 37. ես պետք է գնամ *
 38. ես ռուսերեն չեմ խոսում *
 39. ես սիրում եմ քեզ *
 40. ես սոված եմ *
 41. ես ... տարեկան եմ *
 42. ես քեզ ատում եմ *
 43. ես քեզ կարոտում եմ *
 44. Ես քեզ սիրում եմ phrase *
 45. ես քո օգնության կարիքն ունեմ *
 46. ես քսան տարեկան եմ *
 47. ես քրիստոնյա եմ *
ե եա եբ եգ եդ եզ եթ ել եխ եկ եղ եմ են եպ եռ ես եվ ետ եր եց եփ եք

եվ

 1. Եվա proper *
 2. եվկալիպտ *
 3. եվրա- prefix *
 4. եվրաինտեգրում n
 5. Եվրախորհրդարան *
 6. Եվրահանձնաժողով *
 7. Եվրամիություն proper *
 8. Եվրասիա proper *
 9. Եվրասիական միություն *
 10. Եվրատեսիլ proper *
 11. Եվրատեսիլ երգի մրցույթ proper
 12. Եվրիպիդես proper *
 13. եվրո n *
 14. Եվրոպա proper *
 15. եվրոպական adj *
 16. եվրոպացի n *
 17. եվրոպիում n *
 18. Եվրոպոլ *
ե եա եբ եգ եդ եզ եթ ել եխ եկ եղ եմ են եպ եռ ես եվ ետ եր եց եփ եք

ետ

 1. ետ adv *
 2. ետին *
 3. ետև n *
 4. ետևի * *
 5. ետևից *
ե եա եբ եգ եդ եզ եթ ել եխ եկ եղ եմ են եպ եռ ես եվ ետ եր եց եփ եք

եր

 1. -եր suffix
 2. երազ n *
 3. երազանք *
 4. Երազգավորս proper *
 5. երազել v *
 6. երազ տեսնել *
 7. երաժիշտ n *
 8. երաժշտական գործիք *
 9. երաժշտություն n *
 10. երաժտություն n
 11. երախտիք n
 12. երակ n *
 13. երամ n *
 14. երամակ n *
 15. երանգ n
 16. երաշխավորել *
 17. երաշխավորում n
 18. երաշխիք n *
 19. երաշտ *
 20. երասան n
 21. Երասխ proper *
 22. երբ adv *
 23. երբեմն adv * *
 24. երբեք adv *
 25. երբ խոզը բարձրանա ծառը *
 26. երբուծ n
 27. երգ n *
 28. երգահան n *
 29. երգել v *
 30. երգեհոն n *
 31. Երգ երգոց *
 32. երգիծաբան n *
 33. երգիծանք n *
 34. երգիծել v
 35. երգիչ n *
 36. երգչուհի n *
 37. երդ n
 38. երդիկ n * *
 39. երդում n * *
 40. երդվել v *
 41. երդվեցնել *
 42. երե n *
 43. երեխա n * * * *
 44. երեկ adv n *
 45. երեկո n *
 46. երեկոյան adj adv
 47. երեկույթ *
 48. Երեմիա *
 49. -երեն suffix
 50. երես n * *
 51. երեսուն num *
 52. երեսպաշտություն *
 53. երերում *
 54. երեց adj n * *
 55. երեք num *
 56. երեքնուկ n *
 57. երեքշաբթի n *
 58. երթ n * * *
 59. երթալ v *
 60. երթուղային adj n *
 61. երթուղային տաքսի n *
 62. երթուղի n *
 63. երի n
 64. երիկամ n *
 65. երինջ n *
 66. երիվար n *
 67. երիտասարդ adj n * *
 68. երիտասարդություն *
 69. երիցուկ n *
 70. Երիքով *
 71. երկ n
 72. երկաթ n *
 73. երկաթբետոն *
 74. երկաթգիծ n
 75. երկաթե adj *
 76. երկաթի դար n *
 77. երկաթյա adj *
 78. երկաթյա վարագույր *
 79. երկաթուղային adj
 80. երկաթուղի n * *
 81. երկակի ստանդարտ n *
 82. երկայն adj
 83. երկայնաբազուկ adj
 84. երկայնաբան adj
 85. երկայնաբանություն n
 86. երկայնանալ v
 87. երկայնել v
 88. երկայնք n
 89. երկան n
 90. երկանաքար n *
 91. երկար adj *
 92. երկարավուն adj *
 93. երկարություն proper *
 94. երկբարբառ n *
 95. երկբևեռ հուզումնավոր խանգարում *
 96. երկինք n * *
 97. երկիր n * * * *
 98. երկկենցաղ n *
 99. երկկտտացնել v *
 100. երկյուղ n * *
 101. երկյուղել *
 102. երկնագույն adj n
 103. երկնային *
 104. Երկնային Հայրը *
 105. երկնաքար *
 106. երկնաքեր *
 107. երկնչել v *
 108. երկնքի արքայություն n *
 109. երկու num *
 110. երկու անգամ *
 111. երկու հարյուր num *
 112. երկունք n * *
 113. երկուշաբթի n *
 114. երկուս *
 115. երկու քարի արանքում *
 116. երկվայրկյան n *
 117. երկվորյակ n *
 118. Երկվորյակներ proper *
 119. երկրաբան n *
 120. երկրաբանական adj *
 121. երկրաբանություն n *
 122. երկրագունդ proper
 123. երկրահեռ կետ *
 124. երկրաշարժ n *
 125. երկրաչափական մարմին n *
 126. երկրաչափություն n *
 127. երկրորդ num *
 128. երկրորդ համաշխարհային պատերազմ n *
 129. երկօքսիդ *
 130. երշիկ n * *
 131. -երորդ suffix *
 132. Երուսաղեմ proper *
 133. երջանիկ *
 134. Երվազ proper
 135. Երվանդ proper *
 136. երրորդ num n adv * *
 137. երրորդ համաշխարհային պատերազմ n *
 138. երևալ v
 139. Երևակ proper *
 140. երևակայություն n
 141. Երևան proper *
 142. երևանյան *
 143. երևանյան հիվանդություն *
 144. երևանցի *
 145. երևում n
 146. երևույթ n * *
ե եա եբ եգ եդ եզ եթ ել եխ եկ եղ եմ են եպ եռ ես եվ ետ եր եց եփ եք

եց

 1. -եցն- infix *
ե եա եբ եգ եդ եզ եթ ել եխ եկ եղ եմ են եպ եռ ես եվ ետ եր եց եփ եք

եփ

 1. եփել v * *
 2. Եփեսոս proper *
 3. Եփրատ proper *
ե եա եբ եգ եդ եզ եթ ել եխ եկ եղ եմ են եպ եռ ես եվ ետ եր եց եփ եք

եք

 1. եք v
 2. եքիդնա n *
ե եա եբ եգ եդ եզ եթ ել եխ եկ եղ եմ են եպ եռ ես եվ ետ եր եց եփ եք