Index:Armenian/լ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 231 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ու Փ Ք և Օ Ֆ &

Լ լ
Transliteration: l
Pronunciation: [l]
լ լա լե լի լլ լծ լկ լղ լճ լյ լն լո լպ լռ լս լվ լր լց լք լև

լ

 1. Լ letter
 2. լ letter
լ լա լե լի լլ լծ լկ լղ լճ լյ լն լո լպ լռ լս լվ լր լց լք լև

լա

 1. լաբիրինթոս proper
 2. լաբորատորիա *
 3. լազեր n *
 4. լազերային adj
 5. լալ v adj n * * *
 6. լախտ * *
 7. լակ n
 8. լակոտ n *
 9. լահմաջո n *
 10. լահմաջոյանոց n
 11. լամա n *
 12. Լա Մանշ proper *
 13. լամբադա n *
 14. լամպ n
 15. լամպուշկա n *
 16. լայն adj * *
 17. լայնածավալ *
 18. Լայպցիգ *
 19. լանթան n *
 20. լանչ n *
 21. Լաոս proper *
 22. լաոսերեն n *
 23. Լա Պաս proper
 24. Լապլանդիա *
 25. լապտեր *
 26. լաջվարդ *
 27. Լաս Վեգաս proper *
 28. լաստ n *
 29. լաստանավ n * *
 30. լաստենի n *
 31. լավ adj particle * * * *
 32. լավա n *
 33. լավագույն *
 34. լավաշ n *
 35. լավատես n
 36. լատինական adj *
 37. Լատինական Ամերիկա proper *
 38. լատիներեն n *
 39. լատիշ *
 40. լատիշերեն n *
 41. Լատվիա proper *
 42. Լատվիայի հանրապետություն *
 43. լատվիացի *
 44. լատվիերեն n
 45. լար n *
 46. լարախաղաց *
 47. լարախաղացություն *
 48. լարի n *
 49. լաց լինել v *
լ լա լե լի լլ լծ լկ լղ լճ լյ լն լո լպ լռ լս լվ լր լց լք լև

լե

 1. լեգատո *
 2. լեզու n * *
 3. լեզվաբան n *
 4. լեզվաբանական adj
 5. լեզվաբանություն n *
 6. լեզվակ * *
 7. լեզվանի adj
 8. լեթթերեն n
 9. լեհ n *
 10. լեհական *
 11. Լեհաստան proper *
 12. լեհերեն n *
 13. լեղապարկ n *
 14. լեղի n *
 15. լեմուր n *
 16. լեյտենանտ *
 17. Լենա proper *
 18. Լենին proper *
 19. լենինական *
 20. Լենինգրադ proper *
 21. լենինիզմ n *
 22. Լենքորան *
 23. լեշ *
 24. լեպ n
 25. լեպտոն n *
 26. լեռ n *
 27. լեռնագիր n *
 28. լեռնագրական adj *
 29. լեռնագրություն n *
 30. լեռնային adj *
 31. Լեռնային Ղարաբաղ proper *
 32. Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզ proper *
 33. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն proper *
 34. լեռնաշխարհ n
 35. լեռնաշղթա n *
 36. Լեսբոս proper *
 37. Լեսոթո proper *
լ լա լե լի լլ լծ լկ լղ լճ լյ լն լո լպ լռ լս լվ լր լց լք լև

լի

 1. լի adj * *
 2. լիագումար adj
 3. լիակազմ adj *
 4. Լիանա proper
 5. լիառատ *
 6. Լիբանան proper *
 7. լիբերալիզմ n *
 8. Լիբերիա proper *
 9. Լիբիա proper *
 10. լիբիական *
 11. լիբիացի n *
 12. լիբիդո n *
 13. լիբրացիա n *
 14. լիբրետո n *
 15. Լիբրևիլ proper
 16. լիզել v *
 17. լիթիում n *
 18. Լիլիթ proper
 19. Լիլոնգվե proper
 20. Լիխտենշտեյն proper *
 21. Լիկիա proper *
 22. լիկվիդային *
 23. լիճ n *
 24. Լիմա proper
 25. լիմբուրգերեն n
 26. լիմոն n *
 27. լիմոնադ n *
 28. Լիմպոպո proper *
 29. լինգալա n
 30. լինդ *
 31. լինել v * * *
 32. լինում է, չի լինում phrase *
 33. Լիպարիտ proper
 34. Լիպեցկ proper *
 35. Լիսաբոն proper *
 36. լիսեռ n *
 37. Լիվերպուլ proper *
 38. լիվրե *
 39. Լիտվա proper *
 40. լիտվական *
 41. Լիտվայի հանրապետություն *
 42. լիտվաներեն n *
 43. լիտվացի *
 44. լիտվերեն n *
 45. լիտր n *
 46. լիցք *
 47. լիքը adj *
լ լա լե լի լլ լծ լկ լղ լճ լյ լն լո լպ լռ լս լվ լր լց լք լև

լլ

 1. լլկանք n
լ լա լե լի լլ լծ լկ լղ լճ լյ լն լո լպ լռ լս լվ լր լց լք լև

լծ

 1. լծակ n *
լ լա լե լի լլ լծ լկ լղ լճ լյ լն լո լպ լռ լս լվ լր լց լք լև

լկ

 1. լկստվել *
լ լա լե լի լլ լծ լկ լղ լճ լյ լն լո լպ լռ լս լվ լր լց լք լև

լղ

 1. ԼՂԻՄ *
 2. ԼՂՀ *
լ լա լե լի լլ լծ լկ լղ լճ լյ լն լո լպ լռ լս լվ լր լց լք լև

լճ

 1. Լճաշեն proper
լ լա լե լի լլ լծ լկ լղ լճ լյ լն լո լպ լռ լս լվ լր լց լք լև

լյ

 1. լյարդ n *
 2. Լյուբլյանա proper *
 3. Լյուկիա *
 4. լյուստրա n *
 5. Լյուքսեմբուրգ proper *
 6. լյուքսեմբուրգերեն n
լ լա լե լի լլ լծ լկ լղ լճ լյ լն լո լպ լռ լս լվ լր լց լք լև

լն

 1. լնդախտ *
լ լա լե լի լլ լծ լկ լղ լճ լյ լն լո լպ լռ լս լվ լր լց լք լև

լո

 1. լոբբի n *
 2. լոբի n * *
 3. լոգանալ v
 4. լոգանք n *
 5. լոգարան n *
 6. լոգարիթմ n *
 7. լոժբան n
 8. լոլիկ n *
 9. լոխ n
 10. լոխ լավ ա phrase
 11. լող n
 12. լողալ v *
 13. լողակ n *
 14. լողանալ v *
 15. լողավազան n *
 16. լողափ n *
 17. Լոնդոն proper *
 18. լոուրենսիում n *
 19. Լոս proper *
 20. Լոս Անջելես proper *
 21. լոտո n *
 22. լոտոս n *
 23. լորենի n * *
 24. լորիկ n
 25. լորձ *
 26. լու n *
 27. Լուանդա proper
 28. Լուար proper
 29. Լուզիտանիա *
 30. Լուիզիանա *
 31. լուծ n * *
 32. լուծել v * *
 33. լումա n *
 34. լույծ adj
 35. լույս n *
 36. լույսի արագություն n *
 37. լույսի ներքո *
 38. լուռ adj adv *
 39. լուսաբաց *
 40. լուսամուտ n *
 41. լուսամփոփ *
 42. լուսան n *
 43. լուսաստղ * *
 44. լուսավոր adj
 45. լուսավորել * *
 46. լուսատարի n *
 47. լուսատտիկ n *
 48. լուսին n * *
 49. Լուսինե proper
 50. լուսնագետ *
 51. լուսնագիտություն n *
 52. լուսնագրություն *
 53. Լուսնթագ proper *
 54. լուտեցիում n *
 55. լուր n *
 56. լուրեր *
 57. լուրջ adj * *
 58. լուցել v
 59. լուցկի *
 60. լոքշ adj n
 61. լոքո n *
լ լա լե լի լլ լծ լկ լղ լճ լյ լն լո լպ լռ լս լվ լր լց լք լև

լպ

 1. լպստել v *
լ լա լե լի լլ լծ լկ լղ լճ լյ լն լո լպ լռ լս լվ լր լց լք լև

լռ

 1. լռության րոպե n *
 2. լռություն n * *
լ լա լե լի լլ լծ լկ լղ լճ լյ լն լո լպ լռ լս լվ լր լց լք լև

լս

 1. լսել v * *
 2. լսող *
լ լա լե լի լլ լծ լկ լղ լճ լյ լն լո լպ լռ լս լվ լր լց լք լև

լվ

 1. լվալ *
 2. լվանալ v *
 3. լվացում *
 4. լվացվել v *
 5. լվացք n * *
 6. լվացքատուն n *
 7. լվից ուղտ շինել v *
 8. Լվով proper *
լ լա լե լի լլ լծ լկ լղ լճ լյ լն լո լպ լռ լս լվ լր լց լք լև

լր

 1. լրագրող *
 2. լրատու n adj
 3. լրացուցիչ ժամանակ n *
 4. լրջություն n *
 5. լրտես n *
 6. լրտեսածրագիր *
լ լա լե լի լլ լծ լկ լղ լճ լյ լն լո լպ լռ լս լվ լր լց լք լև

լց

 1. լցնել v *
լ լա լե լի լլ լծ լկ լղ լճ լյ լն լո լպ լռ լս լվ լր լց լք լև

լք

 1. լքել v * * * *
լ լա լե լի լլ լծ լկ լղ լճ լյ լն լո լպ լռ լս լվ լր լց լք լև

լև

 1. Լևոն proper *
լ լա լե լի լլ լծ լկ լղ լճ լյ լն լո լպ լռ լս լվ լր լց լք լև