Index:Armenian/խ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 258 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ու Փ Ք և Օ Ֆ &

Խ խ
Transliteration: x
Pronunciation: [χ]
խ խա խե խզ խթ խի խլ խխ խճ խմ խն խո խռ խս խտ խր խց խփ

խ

 1. Խ letter
 2. խ letter
խ խա խե խզ խթ խի խլ խխ խճ խմ խն խո խռ խս խտ խր խց խփ

խա

 1. խաբար n
 2. Խաբարովսկ proper *
 3. խաբեբա *
 4. խաբեբայություն n * *
 5. խաբել v * *
 6. Խաժակ proper
 7. խալ n * *
 8. խալիֆ *
 9. խալիֆայություն *
 10. խախտել *
 11. խածատել v
 12. խահ n
 13. խաղ n * *
 14. խաղաթուղթ n *
 15. խաղալ v *
 16. խաղալիք *
 17. խաղաղ adj * * *
 18. խաղաղասեր *
 19. խաղաղություն n * * * *
 20. Խաղաղ օվկիանոս proper *
 21. խաղամոլ n *
 22. խաղասրահ n
 23. խաղատիկնիկ *
 24. խաղատուն n *
 25. խաղաքարտ n *
 26. խաղող n * *
 27. խաղողի այգի n *
 28. խաղողի որթ *
 29. խամաճիկ *
 30. խայթ n * *
 31. խայթող * *
 32. խայթոց n * * * *
 33. խայտառակություն *
 34. խանգարել *
 35. խանդ *
 36. խանդավառություն *
 37. խանդել v
 38. խանձատել v
 39. խանութ n *
 40. Խանտի-Մանսիիսկ *
 41. խաշն n
 42. խաչ n * *
 43. խաչադրոշ *
 44. խաչակիր n *
 45. խաչակնքում *
 46. խաչակրաց արշավանք n * *
 47. խաչապուրի n *
 48. Խաչատուր proper
 49. Խաչատրյան proper
 50. խաչափայտ *
 51. խաչբառ n *
 52. խաչել *
 53. խաչերկաթ n
 54. խաչքար n *
 55. խառատ n *
 56. խառատահաստոց n *
 57. Խառատյան proper
 58. խառը *
 59. խառը ամուսնության *
 60. խառնակել *
 61. խառնաշփոթություն n
 62. խառնել v * *
 63. խառնուրդ *
 64. խավար n adj * * *
 65. խավարածիր n *
 66. խավարասեր n
 67. խավարում *
 68. խավիար n *
 69. խատուտիկ n *
 70. խարակիրի n *
 71. խարամ *
 72. Խարբերդ proper *
 73. խարդախ *
 74. խարդախություն *
 75. խարիսխ n *
 76. Խարկով proper *
 77. խարույկ n * * *
 78. խարտոց n *
 79. խափ n
 80. խափան adj
 81. խափանել v
խ խա խե խզ խթ խի խլ խխ խճ խմ խն խո խռ խս խտ խր խց խփ

խե

 1. խեթ n *
 2. խեթալ v
 3. խեթերեն n *
 4. խեժ n
 5. խեժափիճի *
 6. խելացի adj adv * * * *
 7. խելոք adj adv * * * * *
 8. խելք n * * * * *
 9. խելքի տոպրակ *
 10. խեղկատակ *
 11. խեղճ *
 12. Խեցգետին proper *
 13. խեցգետին n *
 14. խեցի *
խ խա խե խզ խթ խի խլ խխ խճ խմ խն խո խռ խս խտ խր խց խփ

խզ

 1. խզում *
խ խա խե խզ խթ խի խլ խխ խճ խմ խն խո խռ խս խտ խր խց խփ

խթ

 1. խթան *
 2. խթանել *
խ խա խե խզ խթ խի խլ խխ խճ խմ խն խո խռ խս խտ խր խց խփ

խի

 1. խի pronoun *
 2. խիզախ adj
 3. խիզախություն * * *
 4. խիթալ v
 5. խիղճ n *
 6. խինդ n
 7. խիշտ n
 8. խիտ adj *
խ խա խե խզ խթ խի խլ խխ խճ խմ խն խո խռ խս խտ խր խց խփ

խլ

 1. խլություն *
 2. խլուրդ n *
խ խա խե խզ խթ խի խլ խխ խճ խմ խն խո խռ խս խտ խր խց խփ

խխ

 1. խխունջ n *
խ խա խե խզ խթ խի խլ խխ խճ խմ խն խո խռ խս խտ խր խց խփ

խճ

 1. խճանկար *
 2. խճճված *
 3. խճուղի *
խ խա խե խզ խթ խի խլ խխ խճ խմ խն խո խռ խս խտ խր խց խփ

խմ

 1. խմած adj *
 2. խմբագրել v *
 3. խմել v *
 4. խմիչք n *
 5. խմոր n *
 6. խմորիչ *
խ խա խե խզ խթ խի խլ խխ խճ խմ խն խո խռ խս խտ խր խց խփ

խն

 1. խնամք n
 2. խնդիր n * * * *
 3. խնդիրք n *
 4. խնդրանք n *
 5. խնդրել v * *
 6. խնդրեմ particle * *
 7. խնձոր n *
 8. խնձորենի n *
 9. խնձորօղի *
 10. խնչել v *
 11. խնջույք n * *
խ խա խե խզ խթ խի խլ խխ խճ խմ խն խո խռ խս խտ խր խց խփ

խո

 1. խոզ n * * *
 2. խոզագրիպ n *
 3. խոզանակ n *
 4. խոզի գրիպ *
 5. խոզուկ n
 6. խոթ n
 7. խոթություն n
 8. խոժոռ * *
 9. խոլերա n *
 10. խոլորձ n *
 11. խոկալ v
 12. խոհանոց n * *
 13. խոհարար n *
 14. խոհեմություն *
 15. խողովակ n * *
 16. խոճկոր n *
 17. Խոյ proper *
 18. խոյ n *
 19. խոնավ adj *
 20. խոնավավուն adj *
 21. խոնարհ adj adv
 22. խոնարհում n *
 23. խոշոր adj *
 24. խոշոր եղջերավոր անասուն *
 25. խոչընդոտ *
 26. խոչընդոտել *
 27. խոռոչ n *
 28. խոսակցություն *
 29. խոսել v * *
 30. խոսնակ *
 31. խոստանալ v *
 32. խոստովանել *
 33. խոստում n * *
 34. Խոսրով proper
 35. խոսք n * * *
 36. խոսքդ սար ու ձոր մի գցիր phrase
 37. խոսքերը n
 38. խոսքերին n
 39. խոսքերն n
 40. խոսքը n
 41. խոսքի ազատություն n *
 42. խոսքի մաս n *
 43. խոսքին n
 44. խոսքն n
 45. խոտ n *
 46. խոտակեր *
 47. խոտորում n * *
 48. խոր adj adv *
 49. խորակ n
 50. խորամանկ adj * *
 51. խորամանկորեն adv
 52. խորան n
 53. խորանարդ n adj * *
 54. խորանարդ արմատ n *
 55. խորդուբորդ adj
 56. Խորեզմ *
 57. Խորեն proper
 58. խորենացի n
 59. խորթ adj *
 60. խորթ աղջիկ n *
 61. խորթ զավակ n *
 62. խորթ հայր n *
 63. խորթ մայր n *
 64. խորթ տղա n * *
 65. խորխ n * * * *
 66. խորխել v *
 67. Խորխոռունի proper
 68. խորհել *
 69. խորհուրդ n * * * * *
 70. խորհրդածել *
 71. Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միություն proper
 72. խորհրդավոր * *
 73. խորհրդատու *
 74. խորհրդատվություն *
 75. խորհրդատվություն տալ *
 76. խորհրդարան *
 77. խորշ n *
 78. խորոված n * *
 79. խորովել v *
 80. խորություն *
 81. խորվաթ n *
 82. խորվաթական adj *
 83. խորվաթերեն n *
 84. Խորվաթիա proper *
 85. խորտիկ n
 86. խորք n *
 87. խոց n
 88. խոցել v *
 89. խոցոտել v
 90. խուզարկու *
 91. խուզել v
 92. խուլ *
 93. խուլիգան *
 94. խուլիգանություն *
 95. խումար n *
 96. խումբ n * *
 97. խույր n
 98. խունկ *
 99. խունտա n *
 100. խուռի *
 101. խուռիական *
 102. խուռիերեն *
 103. խուռն adj
 104. խուսափել * *
 105. խուրձ n * * * *
 106. խուրմա n * *
 107. խուփ n adj * *
խ խա խե խզ խթ խի խլ խխ խճ խմ խն խո խռ խս խտ խր խց խփ

խռ

 1. խռիկ n *
 2. խռովարարություն *
 3. խռովություն *
խ խա խե խզ խթ խի խլ խխ խճ խմ խն խո խռ խս խտ խր խց խփ

խս

 1. ԽՍՀՄ *
խ խա խե խզ խթ խի խլ խխ խճ խմ խն խո խռ խս խտ խր խց խփ

խտ

 1. խտացրած կաթ *
 2. խտրականություն n *
խ խա խե խզ խթ խի խլ խխ խճ խմ խն խո խռ խս խտ խր խց խփ

խր

 1. խրամ n *
 2. խրամատ n *
 3. խրատ n
 4. խրյուշ *
 5. խրոխտալ v
 6. Խրուշչով proper *
 7. խրտնել v
 8. խրտվիլակ *
խ խա խե խզ խթ խի խլ խխ խճ խմ խն խո խռ խս խտ խր խց խփ

խց

 1. խցան n *
 2. խցանահան n *
 3. խցիկ n * *
 4. խցկել *
 5. խցկվելով անցնել *
խ խա խե խզ խթ խի խլ խխ խճ խմ խն խո խռ խս խտ խր խց խփ

խփ

 1. խփել v * *
խ խա խե խզ խթ խի խլ խխ խճ խմ խն խո խռ խս խտ խր խց խփ