Index:Armenian/հ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 821 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ու Փ Ք և Օ Ֆ &

Հ հ
Transliteration: h
Pronunciation: [h]
հ հա հգ հդ հե հզ հի հլ հկ հհ հղ հմ հյ հն հո հպ հռ հս հտ հր հօ

հ

 1. Հ letter
 2. հ letter
հ հա հգ հդ հե հզ հի հլ հկ հհ հղ հմ հյ հն հո հպ հռ հս հտ հր հօ

հա

 1. հա adv
 2. Հաագա proper *
 3. հա բա *
 4. Հաբեթ *
 5. Հաբեշստան proper *
 6. հագագ n
 7. հագենալ v
 8. հագնել v *
 9. հագնի n *
 10. հագնվել v
 11. հագուստ n * * *
 12. հագցնել *
 13. Հադես proper *
 14. հադրոն n *
 15. հազ *
 16. հազալ v *
 17. հազար num * *
 18. հազարամյակ n *
 19. հազարատերևուկ *
 20. հազարերորդ num n *
 21. հազվադեպ adv * * *
 22. Հաիթի proper
 23. հալածանք n * * *
 24. հալածել v *
 25. հալել *
 26. Հալեպ proper *
 27. հալոգեն n *
 28. հալվա n *
 29. հալվե n *
 30. հախճապակի *
 31. հախճասալ *
 32. հածանավ n
 33. հակա- prefix * *
 34. հակաբիոտիկ *
 35. հակահերոս n *
 36. հակաճառություն n
 37. հակամասնիկ n *
 38. հականիշ n *
 39. հակառետրովիրուսային *
 40. հակասական *
 41. հակինթ n *
 42. Հակոբ proper *
 43. հակոբ *
 44. հակում *
 45. հաղարջ n *
 46. հաղբք n
 47. հաղթ adj
 48. հաղթանակ n * *
 49. հաղթանակի օրն *
 50. հաղթել v * *
 51. հաղթող *
 52. հաղորդել v *
 53. հաճ adj
 54. հաճախ adv * *
 55. հաճախակի տրվող հարցեր n *
 56. հաճախորդ *
 57. հաճախություն *
 58. հաճար n *
 59. հաճարենի n *
 60. հաճել v
 61. հաճելի *
 62. հաճո adj
 63. հաճույք n *
 64. համ n *
 65. համ- prefix
 66. համա- prefix
 67. Համազասպ proper
 68. համազգեստ *
 69. համալսարան n *
 70. համախառն ներքին արդյունք *
 71. համախմբել *
 72. համախոհ *
 73. համակարգ n *
 74. համակարգել v * *
 75. համակարգիչ n *
 76. համակարգչային adj
 77. համակարգչային վիրուս n *
 78. համակրել *
 79. համաձայն *
 80. համաձայնել *
 81. համաձայնեցնել *
 82. համաձայնվել *
 83. համաճարակ n
 84. համաճարակաբան *
 85. համայնք *
 86. համաներում n *
 87. Համաշխարհային բանկ proper *
 88. համաշխարհային պատերազմ n *
 89. համաշխարհայնացում *
 90. համապատասխան * * *
 91. համապատասխանել *
 92. համապարփակ *
 93. համառ adj * * *
 94. համառել v
 95. համառոտ *
 96. համասեռահակություն n
 97. համասեռամոլ n * *
 98. համասեռամոլություն n *
 99. համաստեղություն n *
 100. համատիրություն n
 101. համար postposition n * * *
 102. համարել v
 103. համարիչ n *
 104. համարյա adv * * *
 105. համացանց n *
 106. համբավ n
 107. համբարձում n
 108. համբերատար *
 109. համբերել v
 110. համբերություն n *
 111. համբույր n *
 112. համբուրել v *
 113. համբուրվել v *
 114. համեղ adj * *
 115. համեմունք n * *
 116. համենալ v
 117. Համեստ proper
 118. համեստ adj * * *
 119. համեստաբար adv
 120. համեստորեն adv *
 121. համեստություն n *
 122. համերաշխություն *
 123. համերգ n *
 124. համերգասրահ n *
 125. համը տեսնել *
 126. Համլետ *
 127. համով adj * *
 128. համտեսել *
 129. համր adj n * *
 130. համքարություն *
 131. հայ n *
 132. հայագետ n *
 133. հայագիտական adj *
 134. հայագիտություն n *
 135. Հայ Առաքելական Եկեղեցի *
 136. Հայաստան proper *
 137. Հայաստանի Հանրապետություն proper *
 138. Հայդարաբադ proper *
 139. հայդուկ n *
 140. հայդուկական adj
 141. հայել v
 142. հայելի n *
 143. հայերեն n *
 144. հայեցակարգ n *
 145. հայեցված n
 146. Հայիթի *
 147. Հայկ proper
 148. հայկազն n adj
 149. հայկական adj *
 150. Հայկական լեռնաշխարհ proper *
 151. հայկական հիվանդություն *
 152. Հայկական Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետություն proper
 153. Հայկական ՍՍՀ proper *
 154. հայհոյախոս *
 155. հայհոյանք * *
 156. հայհոյել v * *
 157. Հայնե *
 158. հայուհի n
 159. հայտարար n *
 160. հայտարարել v
 161. հայտարարում n
 162. հայտնել v
 163. հայր n *
 164. հայրական *
 165. հայրանուն n *
 166. հայրատ adj *
 167. հայրենական *
 168. հայրենի adj * *
 169. հայրենիք n * * *
 170. հայրենյաց adj
 171. հայցական *
 172. հայցական հոլով n *
 173. հայցել *
 174. Հայք proper *
 175. հայք n
 176. հան n *
 177. հանգամանք n *
 178. հանգիստ n adj adv int * * * * * * * * *
 179. հանգիստ թողեք ինձ *
 180. հանգիստ թող ինձ *
 181. հանգույց n * * *
 182. հանգչել v *
 183. հանգստի զանգված n *
 184. հանգստություն * * *
 185. հանդ n
 186. հանդարտ * *
 187. հանդարտություն *
 188. հանդբոլ *
 189. հանդես n * * *
 190. հանդիմանել v
 191. հանդիսական adj n * *
 192. հանդիսասրահ n *
 193. հանել v
 194. հանելուկ n * * *
 195. հանելուկային * *
 196. հանկարծակի *
 197. հանձինս conj
 198. հանձնարարել v
 199. հանձնել v
 200. հանճար n *
 201. Հաննիբալ proper *
 202. Հանովեր *
 203. հանպատրաստից adv adj * *
 204. հանվել v
 205. հանրագիտարան n * *
 206. հանրակացարան n *
 207. հանրահաշիվ *
 208. հանրապետություն n *
 209. հանցագործ n
 210. հանցանք n * *
 211. հանք n *
 212. հանքաբան n *
 213. հանքաբանական adj *
 214. հանքաբանություն n *
 215. հանքային ջուր n * *
 216. հաշիվ n * *
 217. հաշմանդամ *
 218. հաշմանդամություն *
 219. հաշվապահ n
 220. հաշվառում n
 221. հաշվառք n
 222. հաշվարկ n *
 223. հաշվարկել մաշվածությունը *
 224. հաշվարկի համակարգ *
 225. հաշվել v *
 226. հաշվետախտակ n
 227. հաշվետվություն *
 228. հաշվիչ n *
 229. հաշվում n
 230. հաշտ adj adv
 231. հաուսա n
 232. հապավում n
 233. ՀԱՊԿ * *
 234. հաջո՛ղ *
 235. հաջողություն * *
 236. հաջորդական *
 237. հառաչանք *
 238. հաս n
 239. հասած *
 240. հասակ n * *
 241. հասարակ adj * * *
 242. հասարակա- prefix
 243. հասարակագիտություն n *
 244. հասարակած n *
 245. հասարակած տուն *
 246. հասարակական կազմակերպություն *
 247. հասարակական տրանսպորտ n *
 248. հասարակ անուն n *
 249. հասարակաց տուն *
 250. հասարակություն n *
 251. հասիում n *
 252. հասկ *
 253. հասկանալ v * * *
 254. հասկանալի adj *
 255. Հասմիկ proper
 256. հասմիկ n
 257. հասնել v
 258. հասուն adj * * *
 259. հաստ adj * *
 260. հաստատակամ adj *
 261. հաստատել v * *
 262. հաստոց n
 263. հաստություն n *
 264. հասցե n
 265. հասցնել v
 266. հավ n * * *
 267. հավակնորդ n
 268. հավայերեն n
 269. հավան adj
 270. Հավանա proper *
 271. հավանականություն *
 272. հավանել *
 273. հավասար adj *
 274. հավասարակշռություն *
 275. հավասարում n *
 276. հավաստի adj
 277. հավաստիք n
 278. հավատ n *
 279. հավատալ v *
 280. հավատարիմ *
 281. հավատարմատար *
 282. հավատարմություն *
 283. հավատում ես Աստծուն *
 284. հավաքածու *
 285. Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն proper *
 286. հավաքարար n *
 287. հավաքարարուհի *
 288. հավաքել v *
 289. հավաքույթ n * * *
 290. հավելել v *
 291. հավելում *
 292. հավելված n * * *
 293. հավերժական *
 294. հավի միս *
 295. հավկիթ n *
 296. հավփալ n *
 297. հավք n *
 298. հատ n
 299. հատակ n * * *
 300. հատապտուղ n *
 301. հատիկ n * *
 302. հատկապես *
 303. հատկորոշում *
 304. հատոր n * *
 305. հատուկ adj *
 306. հատուկ անուն n *
 307. հատուկ դպրոց n *
 308. հարաբերություն n
 309. հարազատ adj n
 310. հարակատար դերբայ n
 311. հարավ n *
 312. հարավային adj * *
 313. Հարավային Ամերիկա proper *
 314. Հարավային Ասիա *
 315. Հարավային Աֆրիկա *
 316. Հարավային բևեռ proper *
 317. Հարավային Եվրոպա proper *
 318. Հարավային Կովկաս proper *
 319. Հարավային Կորեա proper *
 320. Հարավային Սուդան *
 321. Հարավային Օսեթիա *
 322. Հարավային Օսիա proper *
 323. հարավարևելյան *
 324. հարավ-արևելք *
 325. հարավ-արևմուտք *
 326. հարավարևմտյան *
 327. Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն proper *
 328. հարավկորեական *
 329. հարավկորեացի *
 330. Հարավ-Չինական ծով proper *
 331. Հարավսլավիա proper *
 332. հարավցի *
 333. հարբած *
 334. հարբել v *
 335. հարբեցողություն *
 336. Հարբութլյան proper
 337. հարբուխ n * *
 338. հարգանք n * *
 339. հարգել v *
 340. հարգելի *
 341. հարդ n *
 342. Հարդագողի ճանապարհ *
 343. հարել v
 344. հարթ adj * * * *
 345. հարթաչափ *
 346. հարթավայր n *
 347. հարթություն *
 348. հարթուկ n *
 349. հարթուկել v *
 350. հարթուկել մեկի գլուխը v
 351. հարիսա n *
 352. հարկ n * * * * *
 353. հարկադրել * * *
 354. հարկահավաք n
 355. հարկանել v
 356. հարձակում *
 357. Հարյանա proper *
 358. հարյուր num *
 359. հարյուրերորդ num n adv *
 360. հարնչել v
 361. Հարություն proper
 362. հարություն n *
 363. Հարությունյան proper
 364. հարուստ adj n
 365. հարուցել * *
 366. հարս n * * * *
 367. հարսանեկան adj * *
 368. հարսանիք n * * * * *
 369. հարսանյաց adj * *
 370. հարսնացու n * *
 371. հարստություն * *
 372. հարված n * * *
 373. հարվածային գործիք n *
 374. հարվածել v * *
 375. Հարվարդ *
 376. հարց n * * *
 377. հարցազրույց n *
 378. հարցապնդում *
 379. հարցմունք n
 380. հարցնել v * *
 381. հարցում n *
 382. հարևան n *
 383. հաց n *
 384. հացաբույս *
 385. հացադուլ *
 386. հացահատիկ n * * *
 387. հացահատիկային կուլտուրա *
 388. հացենի * *
 389. հացի n * *
 390. հափշտակում n
 391. հաքեր n *
 392. հաֆնիում n *
հ հա հգ հդ հե հզ հի հլ հկ հհ հղ հմ հյ հն հո հպ հռ հս հտ հր հօ

հգ

 1. Հ.Գ. *
հ հա հգ հդ հե հզ հի հլ հկ հհ հղ հմ հյ հն հո հպ հռ հս հտ հր հօ

հդ

 1. ՀԴԲ *
հ հա հգ հդ հե հզ հի հլ հկ հհ հղ հմ հյ հն հո հպ հռ հս հտ հր հօ

հե

 1. հեգել *
 2. Հեզաբել proper *
 3. հեթանոս n * *
 4. հեթանոսական * *
 5. հեթանոսություն n *
 6. Հեթում proper
 7. Հելիոս proper *
 8. հելիում n *
 9. հելլեն n *
 10. հելլենացի n *
 11. Հելսինկի proper *
 12. հեծան *
 13. հեծանիվ n * *
 14. Հեծանվավազք *
 15. հեծյալ adj n
 16. հեծնել v
 17. հեծո *
 18. հեկտար n *
 19. Հեկտոր proper *
 20. հեղաշրջում n
 21. հեղափոխություն *
 22. հեղել v
 23. հեղեղ n * *
 24. հեղեղատ n
 25. հեղեղել v
 26. հեղինակ n *
 27. հեղինակային իրավունք n *
 28. հեղինակություն *
 29. Հեղինե proper *
 30. հեղուկ n adj * *
 31. հեղույս n
 32. հեղուսել v
 33. հեմոգլոբին *
 34. հենակետ *
 35. հենարան * *
 36. հենել v
 37. Հենրիկ proper *
 38. հեշտ adj * *
 39. հեշտորեն *
 40. հեշտոց n *
 41. հեշտությամբ *
 42. հեռագիր *
 43. հեռախոս n * *
 44. հեռաձայն n
 45. հեռանալ v
 46. հեռավոր adj
 47. հեռավորություն n
 48. հեռացնել v *
 49. հեռել v
 50. հեռու adj n *
 51. հեռու անցեալը *
 52. հեռուստ adv
 53. հեռուստա- prefix *
 54. հեռուստատեսություն n *
 55. հեռուստացմփորիկ n *
 56. հեռուստացույց n * *
 57. հեսան *
 58. հետ postposition *
 59. հետադիմություն *
 60. հետազոտող n
 61. հետանցք *
 62. հետապնդել * * *
 63. հետապնդում * *
 64. հետաքրքիր adj
 65. հետերոսեքսուալ *
 66. հետերոսեքսուալություն *
 67. հետճաշյա հանգիստ *
 68. հետճգնաժամային *
 69. հետո adv postposition * * *
 70. հետույք * * * *
 71. հետ տալ v *
 72. հետք n *
 73. հետև n
 74. հետևաբար *
 75. հետևանք n *
 76. հետևել n *
 77. հետևից *
 78. հետևողական *
 79. Հերա proper *
 80. Հերակլես proper *
 81. Հերակլիտ proper *
 82. հերետիկոս *
 83. հերետիկոսություն *
 84. հերերո n
 85. հերթ *
 86. հերթափոխ *
 87. Հերմես proper *
 88. Հերոդոտոս proper *
 89. հերոին n *
 90. հերոս n * *
 91. հերոսաբար adv *
 92. հերոսական n *
 93. հերոսապատում *
 94. հերոսություն n *
 95. հերոսուհի n *
 96. Հերովդես proper *
 97. հերքել v *
 98. հերքելի adj *
 99. Հեփեստոս proper *
 100. հեքիաթ n * *
հ հա հգ հդ հե հզ հի հլ հկ հհ հղ հմ հյ հն հո հպ հռ հս հտ հր հօ

հզ

 1. հզոր adj * *
 2. հզորություն *
հ հա հգ հդ հե հզ հի հլ հկ հհ հղ հմ հյ հն հո հպ հռ հս հտ հր հօ

հի

 1. հիանալի adj *
 2. հիասթափություն n *
 3. հիբրիդ *
 4. հիգիենա *
 5. Հիդրա *
 6. հիդրատ n *
 7. հիդրատացնել *
 8. հիդրոլիզ n *
 9. հիմա adv
 10. Հիմալայներ proper *
 11. հիման վրա postposition
 12. Հիմաչալ Պրադեշ proper *
 13. հիմար n adj * * * * *
 14. հիմարացնել v *
 15. հիմն *
 16. հիմնադրամ n * *
 17. հիմնադրել *
 18. հիմնադրում *
 19. հիմնախնդիր n
 20. հիմնականում *
 21. հիմնական փոխազդեցություն n *
 22. հիմնել *
 23. հիմնում *
 24. հիմնվել *
 25. հիմունք n * *
 26. հիմք n * * * * *
 27. հիմքը գցել *
 28. հիմքը դնել *
 29. հին adj *
 30. հին անգլերեն n *
 31. հինավուրց *
 32. հինգ num *
 33. հինգերորդ num n adv *
 34. հինգշաբթի n *
 35. հինդի n *
 36. հինդուիզմ n *
 37. Հին կտակարան proper *
 38. հին հայերեն *
 39. հին հունարեն n *
 40. հին պարսկերեն n
 41. հին պրուսերեն n
 42. հիշել v *
 43. հիշողություն n *
 44. հիպերբոլ n *
 45. հիպերմարկետ n *
 46. հիպնոս n *
 47. Հիպոկրատես proper *
 48. հիսուն num *
 49. Հիսուս proper *
 50. Հիսուսի Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցի *
 51. Հիսուս Քրիստոս proper *
 52. հիվանդ adj n * * * *
 53. հիվանդագին *
 54. հիվանդանալ *
 55. հիվանդանոց n *
 56. հիվանդոտ *
 57. հիվանդություն n * * *
 58. Հիտլեր proper *
հ հա հգ հդ հե հզ հի հլ հկ հհ հղ հմ հյ հն հո հպ հռ հս հտ հր հօ

հլ

 1. հլու * *
հ հա հգ հդ հե հզ հի հլ հկ հհ հղ հմ հյ հն հո հպ հռ հս հտ հր հօ

հկ

 1. ՀԿԹՀ *
հ հա հգ հդ հե հզ հի հլ հկ հհ հղ հմ հյ հն հո հպ հռ հս հտ հր հօ

հհ

 1. ՀՀ *
հ հա հգ հդ հե հզ հի հլ հկ հհ հղ հմ հյ հն հո հպ հռ հս հտ հր հօ

հղ

 1. հղել *
 2. հղի * *
 3. հղիություն n *
 4. հղում n
հ հա հգ հդ հե հզ հի հլ հկ հհ հղ հմ հյ հն հո հպ հռ հս հտ հր հօ

հմ

 1. հմայել * *
 2. հմայք n *
հ հա հգ հդ հե հզ հի հլ հկ հհ հղ հմ հյ հն հո հպ հռ հս հտ հր հօ

հյ

 1. հյութ n *
 2. հյութեղ adj * * *
 3. հյուլե n
 4. հյուծել v
 5. հյուծվել *
 6. հյուպատոս n *
 7. հյուս n
 8. հյուսել v
 9. հյուսիս n *
 10. հյուսիսային adj * *
 11. Հյուսիսային Ամերիկա proper *
 12. Հյուսիսային բևեռ proper *
 13. հյուսիսային եղջերու n *
 14. Հյուսիսային Եվրոպա proper *
 15. Հյուսիսային Իռլանդիա proper *
 16. Հյուսիսային ծով proper *
 17. Հյուսիսային Կիպրոս *
 18. Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետություն *
 19. հյուսիսային կիսագունդ *
 20. Հյուսիսային Կովկաս *
 21. Հյուսիսային Կորեա proper *
 22. հյուսիսային սամի n
 23. Հյուսիսային Սառուցյալ օվկիանոս proper *
 24. Հյուսիսային Օսեթիա *
 25. Հյուսիսային Օսիա *
 26. հյուսիսարևելյան *
 27. հյուսիս-արևելք *
 28. հյուսիս-արևմուտք *
 29. հյուսիսարևմտյան *
 30. հյուսիսկորեական *
 31. հյուսիսկորեացի *
 32. հյուսն n * *
 33. հյուսվածքաբանություն n *
 34. հյուր n *
 35. հյուրանոց n *
 36. հյուրասրահ n
հ հա հգ հդ հե հզ հի հլ հկ հհ հղ հմ հյ հն հո հպ հռ հս հտ հր հօ

հն

 1. ՀՆԱ *
 2. հնագետ *
 3. հնագիտական *
 4. հնագիտություն n *
 5. հնագույն մասնագիտություն n *
 6. հնադարյան *
 7. հնազանդ * * *
 8. հնազանդություն n
 9. հնախոս n
 10. հնավուն adj *
 11. Հնարակերտ proper *
 12. հնարավոր *
 13. հնարավորություն *
 14. հնգամյա adj
 15. հնդեվրոպական adj *
 16. հնդեվրոպական նախալեզու n *
 17. հնդիկ n *
 18. հնդկական adj *
 19. հնդկական ընկույզ n *
 20. Հնդկական օվկիանոս proper *
 21. հնդկահավ n *
 22. Հնդկաչին *
 23. Հնդկաստան proper *
 24. հնդկացի n *
 25. հնդկացիական *
 26. հնդկացորեն n *
 27. հնդկերեն n *
 28. հնդկընկույզ n *
 29. հնէաբանություն *
 30. հնոց *
 31. հնչյուն n *
 32. հնչյունաբան n
 33. հնչյունաբանական adj *
 34. հնչյունաբանություն n * *
 35. հնչույթ n *
հ հա հգ հդ հե հզ հի հլ հկ հհ հղ հմ հյ հն հո հպ հռ հս հտ հր հօ

հո

 1. Հոբ *
 2. հոբելյան n * *
 3. հոբելյանական adj
 4. հոբելյար n
 5. հոբոյ n *
 6. հոգալ v
 7. հոգեբան n *
 8. հոգեբանական adj *
 9. հոգեբանություն n *
 10. հոգեբույժ *
 11. Հոգեգալուստ *
 12. հոգի n *
 13. հոգին հանել *
 14. հոգնա n *
 15. հոգնակի adj n *
 16. հոգնակի թիվ n *
 17. հոգնեցուցիչ *
 18. հոդ n * *
 19. հոդված n * * *
 20. հոլանդական adj * *
 21. հոլանդացի n *
 22. հոլանդերեն n *
 23. Հոլանդիա proper * *
 24. հոլդինգ *
 25. հոլմիում n *
 26. հոլով n *
 27. հոլովում n *
 28. Հոլոքոստ proper *
 29. հոխորտալ v
 30. Հոկայդո proper *
 31. հոկեյ n *
 32. հոկտեմբեր n *
 33. հոկտեմբերյան adj
 34. Հոհան proper
 35. հող n * * * *
 36. հողանցում n
 37. հողապատնեշ *
 38. հողեղեն adj *
 39. հողմ n * *
 40. հողմածաղիկ *
 41. հողմաղաց *
 42. հոմանիշ n *
 43. Հոմերոս proper *
 44. հոմոսեքսուալիզմ n
 45. հոմոֆոբիա *
 46. Հոմս *
 47. հոյակապ *
 48. հոն adv * * *
 49. Հոնդուրաս proper *
 50. Հոնկոնգ proper *
 51. Հոնսյու proper *
 52. հոնք n *
 53. Հոուգանգ proper
 54. հոպոպ n *
 55. հոռետեսական *
 56. հոս adv *
 57. հոսանք n * * * *
 58. հոսել v *
 59. հոսնական adj
 60. հոսք *
 61. հով adj n *
 62. հովազ n *
 63. Հովակիմ *
 64. հովանի n
 65. հովիվ n *
 66. հովիտ n *
 67. Հովհաննես proper *
 68. Հովհաննես Մկրտիչ proper *
 69. Հովհաննիսյան proper
 70. Հովնաթան *
 71. Հովնան proper *
 72. Հովսեփ proper *
 73. հոտ n * * * *
 74. հոտառություն *
 75. հոտ արձակել v *
 76. հոտ գալ v
 77. հոտոտել v *
 78. հոտ ունենալ *
 79. հոտ քաշել v *
 80. հոր n *
 81. հորան n
 82. հորանջ n *
 83. հորանջել v *
 84. հորաքույր n * *
 85. հորաքրոջ աղջիկ n
 86. հորաքրոջ տղա n
 87. Հորդանան proper *
 88. հորդել v
 89. հորեղբայր n * *
 90. հորեղբոր աղջիկ n
 91. հորեղբոր տղա n
 92. հորթ n *
 93. հորիզոն n *
 94. հորիզոնական n *
 95. Հորմուզի նեղուց *
 96. հորովել n
 97. Հուանհե proper *
 98. Հուդա proper * *
 99. հուդայականություն n *
 100. Հուդիթ proper *
 101. հուզմունք * *
 102. Հուլիոս *
 103. հուլիս n *
 104. հուլիսյան adj
 105. հում adj * * *
 106. հումանիզմ n *
 107. հումար *
 108. հումոր n *
 109. հումորի զգացում n *
 110. հումուս *
 111. հումք n *
 112. հույն n *
 113. հույս n *
 114. հուն n *
 115. հունական adj *
 116. Հունան proper
 117. Հունաստան proper *
 118. հունարեն n *
 119. հունգարական *
 120. հունգարացի *
 121. հունգարերեն n *
 122. Հունգարիա proper *
 123. հունդ n
 124. հունիս n *
 125. հունիսյան adj
 126. հունձ n *
 127. հունվար n *
 128. հունվարյան adj
 129. հուշարձան n
 130. հուռթի adj
 131. հուսալ v *
 132. Հուսիկ proper
 133. հուր n * *
հ հա հգ հդ հե հզ հի հլ հկ հհ հղ հմ հյ հն հո հպ հռ հս հտ հր հօ

հպ

 1. հպարտ adj *
 2. հպարտություն n *
հ հա հգ հդ հե հզ հի հլ հկ հհ հղ հմ հյ հն հո հպ հռ հս հտ հր հօ

հռ

 1. Հռենոս proper *
 2. հռենոսյան *
 3. հռետոր n * *
 4. հռետորաբան adj
 5. հռետորաբանություն n *
 6. Հռիփսիմե proper
 7. Հռոդոս proper *
 8. Հռոմ proper *
 9. հռոմեական adj *
 10. Հռոմեական Կայսրություն proper *
 11. հռոմեացի n *
 12. Հռոմի պապ *
 13. Հռութ proper *
հ հա հգ հդ հե հզ հի հլ հկ հհ հղ հմ հյ հն հո հպ հռ հս հտ հր հօ

հս

 1. հսկա n adj *
 2. հսկայական * *
 3. հսկիչ *
 4. հստակ *
հ հա հգ հդ հե հզ հի հլ հկ հհ հղ հմ հյ հն հո հպ հռ հս հտ հր հօ

հտ

 1. ՀՏՀ *
հ հա հգ հդ հե հզ հի հլ հկ հհ հղ հմ հյ հն հո հպ հռ հս հտ հր հօ

հր

 1. հրաբուխ n *
 2. Հրազդան proper *
 3. հրամայական adj
 4. հրամայական եղանակ n *
 5. հրամայել v *
 6. հրաման n * *
 7. հրամանատար *
 8. Հրանտ proper
 9. հրաշալի *
 10. հրաշք n *
 11. Հրաչյա proper
 12. հրապարակ n *
 13. հրավիրել *
 14. Հրատ proper *
 15. հրարվեստ *
 16. հրդեհ n *
 17. հրեա n * *
 18. հրեական *
 19. հրեական զատիկ *
 20. Հրեական Ինքնավար Մարզ *
 21. հրել v *
 22. հրեղեն adj
 23. հրեշ *
 24. հրեշտակ n *
 25. հրեշտակապետ *
 26. հրշեջ n * *
 27. հրովարտակ *
 28. Հրուդեն proper
 29. հրուշակարան *
 30. հրուշակեղեն *
 31. հրվանդան n * *
հ հա հգ հդ հե հզ հի հլ հկ հհ հղ հմ հյ հն հո հպ հռ հս հտ հր հօ

հօ

 1. հօգուտ adv
հ հա հգ հդ հե հզ հի հլ հկ հհ հղ հմ հյ հն հո հպ հռ հս հտ հր հօ