Index:Armenian/ջ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 81 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ու Փ Ք և Օ Ֆ &

Ջ ջ
Transliteration: ǰ
Pronunciation: [d͡ʒ]
ջ ջա ջե ջի ջհ ջղ ջն ջո ջր

ջ

 1. Ջ letter
 2. ջ letter
ջ ջա ջե ջի ջհ ջղ ջն ջո ջր

ջա

 1. ջադու *
 2. ջազվե n *
 3. Ջակարտա proper *
 4. ջահ n * *
 5. Ջամմու և Քաշմիր proper *
 6. ջայլամ n *
 7. ջայնականություն *
 8. ջայնիզմ n *
 9. ջայվ n
 10. ջան n int
 11. ջանալ v
 12. ջանք * *
 13. ջարդ n
 14. ջարդել *
 15. ջարդվել *
ջ ջա ջե ջի ջհ ջղ ջն ջո ջր

ջե

 1. ջեբ n
 2. ջեմ *
 3. Ջեյմս Բոնդ proper *
 4. ջենտլմեն *
 5. ջեռուցել v
 6. ջերմ adj n *
 7. ջերմաստիճան n *
 8. ջերմոց *
 9. ջերմոցային գազ *
 10. ջերմություն n * * * *
ջ ջա ջե ջի ջհ ջղ ջն ջո ջր

ջի

 1. Ջիբութի n *
 2. Ջիբրալթար *
 3. ջիգիթ n *
 4. ջիգյար n
 5. ջիլ n *
 6. ջիհադ *
 7. ջիղ n *
 8. ջին n *
 9. ջինջ adj * *
 10. ջինս *
 11. ջիպ n * *
 12. Ջիվան proper
ջ ջա ջե ջի ջհ ջղ ջն ջո ջր

ջհ

 1. ջհուդ n *
ջ ջա ջե ջի ջհ ջղ ջն ջո ջր

ջղ

 1. ջղային adj
 2. ջղայնացնել v * *
ջ ջա ջե ջի ջհ ջղ ջն ջո ջր

ջն

 1. ջնար n *
 2. ջնջել v *
ջ ջա ջե ջի ջհ ջղ ջն ջո ջր

ջո

 1. Ջոմոլունգմա *
 2. ջորի n *
 3. Ջորջիա proper *
 4. Ջորջտաուն *
 5. ջութակ n * *
 6. ջուլհակ n *
 7. ջունգլի n *
 8. ջուր n *
 9. ջուր եմ ուզում *
 10. ջուր ծեծել *
 11. Ջուրոնգ Իսթ proper
 12. ջուր տալ *
ջ ջա ջե ջի ջհ ջղ ջն ջո ջր

ջր

 1. ջրաբանություն *
 2. ջրածին n adj *
 3. ջրածնային adj
 4. ջրածնային ռումբ n *
 5. ջրահարս n *
 6. ջրաղաց n * *
 7. ջրաղացաքար n *
 8. ջրամբար n *
 9. ջրային հեծանիվ *
 10. ջրանցք n * *
 11. ջրասամույր n *
 12. ջրարջ n *
 13. ջրափոս n * *
 14. ջրաքիս n *
 15. ջրել *
 16. ջրեր *
 17. ջրընկալ *
 18. ջրիկ *
 19. ջրծաղիկ n *
 20. Ջրհոս proper *
 21. ջրհոր n *
 22. ջրհորդան n
 23. ջրոգի *
 24. ջրպան n
 25. ջրվեժ n *
ջ ջա ջե ջի ջհ ջղ ջն ջո ջր