Index:Armenian/օ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 124 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ու Փ Ք և Օ Ֆ &

Օ օ
Transliteration: ō
Pronunciation: [o]
օ օա օբ օգ օդ օթ օժ օլ օխ օծ օկ օհ օձ օղ օճ օմ օյ օն օպ օջ օռ օս օվ օտ օր օք օֆ

օ

 1. Օ letter
 2. օ letter
օ օա օբ օգ օդ օթ օժ օլ օխ օծ օկ օհ օձ օղ օճ օմ օյ օն օպ օջ օռ օս օվ օտ օր օք օֆ

օա

 1. օազիս n *
օ օա օբ օգ օդ օթ օժ օլ օխ օծ օկ օհ օձ օղ օճ օմ օյ օն օպ օջ օռ օս օվ օտ օր օք օֆ

օբ

 1. Օբ *
 2. Օբամա proper *
 3. օբյեկտ n *
օ օա օբ օգ օդ օթ օժ օլ օխ օծ օկ օհ օձ օղ օճ օմ օյ օն օպ օջ օռ օս օվ օտ օր օք օֆ

օգ

 1. օգնական *
 2. օգնել v * * *
 3. օգնություն n * * *
 4. Օգոստոս *
 5. օգոստոս n *
 6. օգոստոսյան adj
 7. օգուտ n * *
 8. օգտագործել v *
 9. օգտագործում n *
 10. օգտակար մոդել n *
 11. օգտանուն n *
օ օա օբ օգ օդ օթ օժ օլ օխ օծ օկ օհ օձ օղ օճ օմ օյ օն օպ օջ օռ օս օվ օտ օր օք օֆ

օդ

 1. օդ n *
 2. օդակայան n
 3. օդային adj *
 4. օդանավ n * *
 5. օդանավակայան n *
 6. օդաչու n adj *
 7. օդապար adj
 8. օդապարիկ n adj *
 9. օդապարուկ n *
 10. Օդեսա proper *
 11. օդերեւութաբան n *
 12. օդերեւութաբանական adj *
 13. օդերեւութաբանություն n *
 14. օդերեւույթ n
օ օա օբ օգ օդ օթ օժ օլ օխ օծ օկ օհ օձ օղ օճ օմ օյ օն օպ օջ օռ օս օվ օտ օր օք օֆ

օթ

 1. օթո n
օ օա օբ օգ օդ օթ օժ օլ օխ օծ օկ օհ օձ օղ օճ օմ օյ օն օպ օջ օռ օս օվ օտ օր օք օֆ

օժ

 1. օժանդակ adj *
 2. օժանդակ բայ n *
օ օա օբ օգ օդ օթ օժ օլ օխ օծ օկ օհ օձ օղ օճ օմ օյ օն օպ օջ օռ օս օվ օտ օր օք օֆ

օլ

 1. օլիգարխ n *
 2. օլիգարխիա n *
 3. Օլիմպոս *
օ օա օբ օգ օդ օթ օժ օլ օխ օծ օկ օհ օձ օղ օճ օմ օյ օն օպ օջ օռ օս օվ օտ օր օք օֆ

օխ

 1. օխրա *
օ օա օբ օգ օդ օթ օժ օլ օխ օծ օկ օհ օձ օղ օճ օմ օյ օն օպ օջ օռ օս օվ օտ օր օք օֆ

օծ

 1. օծ n
 2. օծանելիք n *
 3. օծել v *
 4. օծյալ adj *
օ օա օբ օգ օդ օթ օժ օլ օխ օծ օկ օհ օձ օղ օճ օմ օյ օն օպ օջ օռ օս օվ օտ օր օք օֆ

օկ

 1. Օկա *
 2. Օկլենդ *
 3. օկուպացիա *
օ օա օբ օգ օդ օթ օժ օլ օխ օծ օկ օհ օձ օղ օճ օմ օյ օն օպ օջ օռ օս օվ օտ օր օք օֆ

օհ

 1. Օհան proper
օ օա օբ օգ օդ օթ օժ օլ օխ օծ օկ օհ օձ օղ օճ օմ օյ օն օպ օջ օռ օս օվ օտ օր օք օֆ

օձ

 1. օձ n * * *
 2. օձաձուկ n *
 3. օձիք n * *
օ օա օբ օգ օդ օթ օժ օլ օխ օծ օկ օհ օձ օղ օճ օմ օյ օն օպ օջ օռ օս օվ օտ օր օք օֆ

օղ

 1. օղ *
 2. օղի n *
օ օա օբ օգ օդ օթ օժ օլ օխ օծ օկ օհ օձ օղ օճ օմ օյ օն օպ օջ օռ օս օվ օտ օր օք օֆ

օճ

 1. օճառ n *
 2. օճառափրփուր *
 3. օճառվել *
օ օա օբ օգ օդ օթ օժ օլ օխ օծ օկ օհ օձ օղ օճ օմ օյ օն օպ օջ օռ օս օվ օտ օր օք օֆ

օմ

 1. Օման proper *
 2. օմանական adj *
 3. օմանյան adj
 4. օմանցի n *
 5. օմար n *
 6. օմբուդսմեն n *
 7. Օմսկ proper *
օ օա օբ օգ օդ օթ օժ օլ օխ օծ օկ օհ օձ օղ օճ օմ օյ օն օպ օջ օռ օս օվ օտ օր օք օֆ

օյ

 1. օյին n * *
 2. օյինբազ n
 3. օյինբազություն n *
օ օա օբ օգ օդ օթ օժ օլ օխ օծ օկ օհ օձ օղ օճ օմ օյ օն օպ օջ օռ օս օվ օտ օր օք օֆ

օն

 1. օնանիզմ n *
օ օա օբ օգ օդ օթ օժ օլ օխ օծ օկ օհ օձ օղ օճ օմ օյ օն օպ օջ օռ օս օվ օտ օր օք օֆ

օպ

 1. օպերա n *
 2. օպերային adj
օ օա օբ օգ օդ օթ օժ օլ օխ օծ օկ օհ օձ օղ օճ օմ օյ օն օպ օջ օռ օս օվ օտ օր օք օֆ

օջ

 1. օջախ n * *
օ օա օբ օգ օդ օթ օժ օլ օխ օծ օկ օհ օձ օղ օճ օմ օյ օն օպ օջ օռ օս օվ օտ օր օք օֆ

օռ

 1. Օռլեան *
օ օա օբ օգ օդ օթ օժ օլ օխ օծ օկ օհ օձ օղ օճ օմ օյ օն օպ օջ օռ օս օվ օտ օր օք օֆ

օս

 1. օս n *
 2. օսական adj *
 3. օսեթ n *
 4. օսեթական adj *
 5. օսեթերեն n adv adj *
 6. Օսեթիա proper *
 7. օսերեն n adv adj *
 8. Օսիա proper *
 9. օսլա n *
 10. Օսլո proper *
 11. Օսկար *
 12. օսման n *
 13. օսմանական adj *
 14. օսմաներեն n adv adj *
 15. օսմանյան adj *
 16. Օսմանյան կայսրություն proper *
 17. օսմանուհի n
 18. օսմանցի n *
 19. օսմիում n *
 20. Օսրոյենե *
օ օա օբ օգ օդ օթ օժ օլ օխ օծ օկ օհ օձ օղ օճ օմ օյ օն օպ օջ օռ օս օվ օտ օր օք օֆ

օվ

 1. Օվկիանիա *
 2. օվկիանոս n *
 3. օվսաննա *
օ օա օբ օգ օդ օթ օժ օլ օխ օծ օկ օհ օձ օղ օճ օմ օյ օն օպ օջ օռ օս օվ օտ օր օք օֆ

օտ

 1. օտար adj n * * *
 2. օտարազգի *
 3. օտարական *
 4. օտարերկրացի *
 5. Օտտավա proper *
օ օա օբ օգ օդ օթ օժ օլ օխ օծ օկ օհ օձ օղ օճ օմ օյ օն օպ օջ օռ օս օվ օտ օր օք օֆ

օր

 1. օր n * *
 2. օր. *
 3. օրակարգ n *
 4. օրանգուտան n *
 5. օրգազմ n *
 6. օրգան n *
 7. օրգանական adj *
 8. օրգանիզմ n *
 9. Օրեգոն proper *
 10. Օրենբուրգ proper *
 11. օրենք n * *
 12. օրենքով գող *
 13. օրինակ n adv * * * *
 14. օրինական *
 15. օրինակի համար * *
 16. օրիորդ n * * *
 17. Օրիսա proper *
 18. օրհներգ *
 19. Օրյոլ proper *
 20. օրնիթոպտեր *
 21. օրոր *
օ օա օբ օգ օդ օթ օժ օլ օխ օծ օկ օհ օձ օղ օճ օմ օյ օն օպ օջ օռ օս օվ օտ օր օք օֆ

օք

 1. Օքլենդ *
 2. օքսիդ *
 3. օքսիտաներեն n *
 4. Օքսֆորդ proper *
 5. օքրա *
օ օա օբ օգ օդ օթ օժ օլ օխ օծ օկ օհ օձ օղ օճ օմ օյ օն օպ օջ օռ օս օվ օտ օր օք օֆ

օֆ

 1. Օֆելյա proper
օ օա օբ օգ օդ օթ օժ օլ օխ օծ օկ օհ օձ օղ օճ օմ օյ օն օպ օջ օռ օս օվ օտ օր օք օֆ