Index:Old Armenian/ա

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
The 394 terms on this page were extracted from the 2012-Apr-28 database dump.

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ &


աբ ագ ադ ազ աթ ալ ախ ած ակ ահ աղ աճ ամ այ ան աշ աչ ապ աջ առ աս ատ ար աց աւ ափ աք

աբ

 1. Աբրահամ proper *
 2. Աբրամ proper *
աբ ագ ադ ազ աթ ալ ախ ած ակ ահ աղ աճ ամ այ ան աշ աչ ապ աջ առ աս ատ ար աց աւ ափ աք

ագ

 1. ագահ adj
 2. Ագամեմնոն proper *
 3. ագանիմ v
 4. ագարակ n
 5. ագի *
 6. ագոյցք n
 7. ագռաւ n
 8. Ագրիպպաս proper *
աբ ագ ադ ազ աթ ալ ախ ած ակ ահ աղ աճ ամ այ ան աշ աչ ապ աջ առ աս ատ ար աց աւ ափ աք

ադ

 1. Ադամ proper *
աբ ագ ադ ազ աթ ալ ախ ած ակ ահ աղ աճ ամ այ ան աշ աչ ապ աջ առ աս ատ ար աց աւ ափ աք

ազ

 1. ազատ adj
 2. ազատութիւն n
 3. ազդումն n
 4. ազդր n
 5. ազն n
 6. ազոխ n
աբ ագ ադ ազ աթ ալ ախ ած ակ ահ աղ աճ ամ այ ան աշ աչ ապ աջ առ աս ատ ար աց աւ ափ աք

աթ

 1. աթոռ n
 2. աթոռակ n
աբ ագ ադ ազ աթ ալ ախ ած ակ ահ աղ աճ ամ այ ան աշ աչ ապ աջ առ աս ատ ար աց աւ ափ աք

ալ

 1. Ալանք proper *
 2. ալանք n *
 3. ալիւր n *
 4. ալքիմիա n
աբ ագ ադ ազ աթ ալ ախ ած ակ ահ աղ աճ ամ այ ան աշ աչ ապ աջ առ աս ատ ար աց աւ ափ աք

ախ

 1. ախոռ n
 2. ախորժակ adj adv n
 3. ախտ n *
 4. ախտարար adj
աբ ագ ադ ազ աթ ալ ախ ած ակ ահ աղ աճ ամ այ ան աշ աչ ապ աջ առ աս ատ ար աց աւ ափ աք

ած

 1. -ած suffix
 2. ած n
 3. ածեմ v
 4. -ածոյ suffix
 5. ածուխ n
աբ ագ ադ ազ աթ ալ ախ ած ակ ահ աղ աճ ամ այ ան աշ աչ ապ աջ առ աս ատ ար աց աւ ափ աք

ակ

 1. -ակ suffix
 2. -ական suffix
 3. ականջ *
 4. ականջք n
 5. ակն n * *
 6. ակնածու adj
 7. ակօս n *
աբ ագ ադ ազ աթ ալ ախ ած ակ ահ աղ աճ ամ այ ան աշ աչ ապ աջ առ աս ատ ար աց աւ ափ աք

ահ

 1. ահ n
 2. ահագին adj
 3. ահեղ adj
աբ ագ ադ ազ աթ ալ ախ ած ակ ահ աղ աճ ամ այ ան աշ աչ ապ աջ առ աս ատ ար աց աւ ափ աք

աղ

 1. աղագ n
 2. աղագաւ prep
 3. աղախին n
 4. աղաղակ n
 5. աղամ v
 6. աղանդ n
 7. աղանդաւոր n
 8. աղանդեր n
 9. աղաչանք n
 10. աղաչեմ v
 11. աղաւնի n
 12. աղբ n
 13. Աղբանիա *
 14. աղբիւր n
 15. աղեղն n
 16. աղեղնաւոր n
 17. աղիճ n
 18. աղիջ n
 19. աղիւս n
 20. աղիւսակ n
 21. աղճիկ n
 22. աղմուկ n
 23. աղուան *
 24. աղուաներէն *
 25. Աղուանք proper *
 26. աղուանք n
 27. աղուեսենի n
 28. աղուէս n *
 29. աղջիկ n
 30. աղքատ adj n
 31. աղօրի n
աբ ագ ադ ազ աթ ալ ախ ած ակ ահ աղ աճ ամ այ ան աշ աչ ապ աջ առ աս ատ ար աց աւ ափ աք

աճ

 1. աճառ n
 2. աճեմ v
 3. աճիւն n
աբ ագ ադ ազ աթ ալ ախ ած ակ ահ աղ աճ ամ այ ան աշ աչ ապ աջ առ աս ատ ար աց աւ ափ աք

ամ

 1. ամ n
 2. ամամ v
 3. աման n
 4. ամանոր n
 5. ամաչեմ v
 6. ամառն n *
 7. ամառնային adj n
 8. ամբար n
 9. ամբարիշտ adj
 10. ամբարտակ n
 11. ամբողջ adj
 12. ամեհի adj
 13. ամենայն pronoun
 14. ամենեքին pronoun
 15. ամիկ n
 16. ամիճ n
 17. ամիս n *
 18. ամորձիք n
 19. ամուլ adj
 20. ամուսնութիւն n
 21. ամուրի adj n
 22. ամոք adj
 23. ամպ n
 24. ամպրոպ n
 25. ամրածածուկ adj
աբ ագ ադ ազ աթ ալ ախ ած ակ ահ աղ աճ ամ այ ան աշ աչ ապ աջ առ աս ատ ար աց աւ ափ աք

այ

 1. այգ n
 2. այգեստան n
 3. այգի n
 4. այգուն adv
 5. այգուց adv
 6. այդրէն adv
 7. այժմ adv
 8. այժմիկ adv
 9. -ային suffix
 10. այլ pronoun adv conj
 11. այլուստ adv
 12. այլուր adv
 13. այծ n *
 14. այծեամն n
 15. այծեղջիւր proper *
 16. այծքաղ n
 17. -այն suffix
 18. այն pronoun
 19. այս pronoun
 20. այսր adv
 21. այսրէն adv
 22. այսօր adv
 23. այտ n
 24. այտ- root
 25. այտի adv
 26. այտնում v
 27. այտոյց n
 28. այր n
 29. այրեմ v
 30. այրի n adj
 31. այց n
 32. այցելութիւն n
աբ ագ ադ ազ աթ ալ ախ ած ակ ահ աղ աճ ամ այ ան աշ աչ ապ աջ առ աս ատ ար աց աւ ափ աք

ան

 1. -ան suffix
 2. -ան- suffix
 3. ան- prefix
 4. անագ n
 5. անագան adj adv
 6. անալի adj
 7. Անակ proper
 8. Անահիտ proper *
 9. անապատական adj n
 10. անասուն adj n
 11. անարատ adj n
 12. անարդար adj
 13. անարդարութիւն n
 14. Անաքսագորաս proper *
 15. Անաքսարքոս proper *
 16. անգիր adj adv
 17. անգղ n *
 18. անդ adv
 19. անդադար adj adv *
 20. անդէն adv
 21. անդէորդ n
 22. անդուստ adv
 23. անդր adv
 24. անդրանիկ n adj
 25. անդրավարտիք n
 26. Անդրէաս proper *
 27. անդրէն adv
 28. անդրի n
 29. անէծք n
 30. -անի suffix
 31. անիծեմ v
 32. անիմաստ adj
 33. անիւ n
 34. անծանօթ adj
 35. անկանեմ v
 36. անկանիմ v
 37. անկիւն n
 38. անկողին n
 39. անկումն n
 40. անհամեստ adj *
 41. անհերքելի adj
 42. անձաւ n
 43. անձեռոց n
 44. անձն n *
 45. անձուկ adj n
 46. անձրեւ n
 47. անմահ adj
 48. անյոյս adj adv
 49. Աննա proper
 50. անշարժ adj
 51. անուն n
 52. անուշաբոյր adj
 53. անուր n
 54. անպատրաստ adj
 55. անջատ adj
 56. անջատեմ v
 57. անսովոր adj
 58. անվտանգ adj
 59. անվտիտ adj
 60. անտէր adj
 61. Անտիոք *
 62. անտիոքական *
 63. անտիոքացի *
 64. անրակ n
 65. անցանեմ v
 66. -անք suffix
աբ ագ ադ ազ աթ ալ ախ ած ակ ահ աղ աճ ամ այ ան աշ աչ ապ աջ առ աս ատ ար աց աւ ափ աք

աշ

 1. աշակերտ n
 2. աշխատ n
 3. աշխատանք n
 4. աշխատասէր adj
 5. աշխատեմ v
 6. աշխար n
 7. աշխարհ n
 8. աշխարհային adj
 9. Աշխէն proper
 10. աշխէտ adj
 11. աշխոյժ adj n
 12. Աշոտ proper
 13. աշուն n
 14. աշտանակ n
 15. աշտարակ n
 16. աշտեայ n
աբ ագ ադ ազ աթ ալ ախ ած ակ ահ աղ աճ ամ այ ան աշ աչ ապ աջ առ աս ատ ար աց աւ ափ աք

աչ

 1. աչք n *
աբ ագ ադ ազ աթ ալ ախ ած ակ ահ աղ աճ ամ այ ան աշ աչ ապ աջ առ աս ատ ար աց աւ ափ աք

ապ

 1. ապ- prefix
 2. ապագայ n adj
 3. ապաթարց n
 4. ապականացու adj *
 5. ապակի n
 6. ապահարզան n
 7. ապաշխարեմ v
 8. ապարանք n
 9. ապիկի n
 10. Ապիրատ proper
 11. ապիրատ adj
 12. ապուռ n * *
 13. ապստամբ adj
 14. ապստամբեմ v
 15. ապստամբութիւն n
 16. ապրիլ n *
աբ ագ ադ ազ աթ ալ ախ ած ակ ահ աղ աճ ամ այ ան աշ աչ ապ աջ առ աս ատ ար աց աւ ափ աք

աջ

 1. աջ n adj
աբ ագ ադ ազ աթ ալ ախ ած ակ ահ աղ աճ ամ այ ան աշ աչ ապ աջ առ աս ատ ար աց աւ ափ աք

առ

 1. առ prep n
 2. առագաստ n
 3. առած n
 4. առանց prep
 5. առանցք n
 6. առաջի prep
 7. առաջին num adj adv
 8. առաջուստ adv
 9. առասան n
 10. առաւել adj adv
 11. առաւօտ n
 12. առաւօտու adv
 13. առաքեմ v
 14. առաքինաբար adv
 15. առաքինի adj
 16. առբերեմ v
 17. առեղծուած n
 18. առիւծ n *
 19. առն n
 20. առնական adj
 21. առնակին n
 22. առնեմ v
 23. առնում v
 24. առողջութիւն n
աբ ագ ադ ազ աթ ալ ախ ած ակ ահ աղ աճ ամ այ ան աշ աչ ապ աջ առ աս ատ ար աց աւ ափ աք

աս

 1. ասեղն n *
 2. ասեմ v
 3. Ասիա proper *
 4. ասուի adj n
 5. ասուն adj
 6. ասպազէն n adj
 7. ասպակ n
 8. ասպականի n
 9. Ասպահան proper *
 10. ասպահանիկ adj
 11. ասպատակ n
 12. ասպար n
 13. աստ adv
 14. աստանօր adv
 15. աստեղաբան n
 16. աստեղաբանութիւն n
 17. աստեղագիտութիւն n
 18. աստէն adv
 19. աստի adv adj
 20. աստղ n *
 21. Աստղիկ proper *
 22. աստուած n *
 23. աստուածաբան n
 24. աստուածաբանութիւն n
 25. աստուածածանօթ adj
 26. աստուածածանօթութիւն n
 27. աստուածաշունչ adj
 28. աստուածասպան *
 29. աստուածասպանութիւն *
 30. ասր n
 31. ասք n
աբ ագ ադ ազ աթ ալ ախ ած ակ ահ աղ աճ ամ այ ան աշ աչ ապ աջ առ աս ատ ար աց աւ ափ աք

ատ

 1. -ատ- suffix
 2. ատաղձ n
 3. ատաղձագործ n
 4. ատամն n
 5. ատեան n
 6. ատոք adj
աբ ագ ադ ազ աթ ալ ախ ած ակ ահ աղ աճ ամ այ ան աշ աչ ապ աջ առ աս ատ ար աց աւ ափ աք

ար

 1. -ար suffix
 2. ար- root
 3. արագ adj adv
 4. արագութիւն n
 5. արածեմ v
 6. արական adj
 7. արահետ n
 8. Արամ proper
 9. Արամայիս proper
 10. Արամանեակ proper
 11. -արան suffix
 12. Արաստ proper
 13. արաստոյ adj
 14. արատ n
 15. արար n
 16. արարած n
 17. Արարատ proper
 18. արարիչ n
 19. արբանեակ n
 20. արգանակ n
 21. արգասիք n
 22. արգել n adj
 23. արգելում v
 24. արդ n adv adj
 25. արդար adj adv
 26. արդարութիւն n
 27. արդէն adv
 28. արդի adj
 29. արեգ n
 30. արեգակն n
 31. արեգակնային adj
 32. արեւ n
 33. արեւելեան adj
 34. արեւելք n *
 35. արեւմուտք n
 36. արեւմտեան adj
 37. Արիստակէս proper
 38. Արիստոտէլ proper *
 39. Արիստոփանէս proper *
 40. արիւն n *
 41. արծաթ n *
 42. արծուի n *
 43. արծռունգն adj
 44. Արծրունի proper
 45. արկ n
 46. արկանեմ v
 47. արկղ n
 48. արհամարհ adj
 49. արհամարհեմ v
 50. արձակեմ v
 51. արմատ n
 52. արմաւ n
 53. արմաւենի n
 54. արմուկն n *
 55. Արշակ proper
 56. Արշակունի proper
 57. արոյր n *
 58. արու adj
 59. արուեստ n
 60. Արուսեակ proper
 61. արջ n
 62. արջառ n *
 63. արտ n
 64. արտախոյր n
 65. արտախուրակ n
 66. արտասու n
 67. արտասուք n
 68. արտավար n
 69. Արտաւան proper
 70. արտաքին adj
 71. արտաքուստ adv
 72. արտաքս adv
 73. արտօսր n
 74. արքայ n *
 75. արքայազն n
 76. արքայութիւն n
 77. արքունի adj
 78. արքունիք n
 79. արօտ n
 80. արօր n *
աբ ագ ադ ազ աթ ալ ախ ած ակ ահ աղ աճ ամ այ ան աշ աչ ապ աջ առ աս ատ ար աց աւ ափ աք

աց

 1. -ացու suffix
աբ ագ ադ ազ աթ ալ ախ ած ակ ահ աղ աճ ամ այ ան աշ աչ ապ աջ առ աս ատ ար աց աւ ափ աք

աւ

 1. աւ- root
 2. Աւագն Անտիոք *
 3. աւազ n
 4. աւազակ n *
 5. աւատ n
 6. աւար * *
 7. աւել n *
 8. աւել- root
 9. աւելեաց n
 10. աւելի adj adv
 11. աւելորդ adj
 12. աւելուկ n
 13. աւիւն n
աբ ագ ադ ազ աթ ալ ախ ած ակ ահ աղ աճ ամ այ ան աշ աչ ապ աջ առ աս ատ ար աց աւ ափ աք

ափ

 1. ափ n
 2. ափափայ n
 3. ափիոն n
 4. ափն n
 5. ափսէ n
աբ ագ ադ ազ աթ ալ ախ ած ակ ահ աղ աճ ամ այ ան աշ աչ ապ աջ առ աս ատ ար աց աւ ափ աք

աք

 1. Աքիլլէս proper *
աբ ագ ադ ազ աթ ալ ախ ած ակ ահ աղ աճ ամ այ ան աշ աչ ապ աջ առ աս ատ ար աց աւ ափ աք