Template:R:Taketori Monogatari

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

1957 March 9, Atsuyoshi Sakakura; Yūichi Ōtsu, Hiroshi Tsukishima, Toshiko Abe, Imai Gen'e, Nihon Koten Bungaku Taikei 9: Taketori Monogatari, Ise Monogatari, Yamato Monogatari (in Japanese), Tōkyō: Iwanami Shoten, ISBN 4-0006-0009-5: