Template:vi-pron

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

The following documentation is located at Template:vi-pron/documentation. [edit]


Pronunciation template for Vietnamese, using Module:vi-pron.

Examples[edit]

{{vi-pron}}
at nhanh:
 • (Hà Nội) IPA(key): /ɲɐjŋ̟˧˧/
 • (Huế) IPA(key): /ɲɐn˧˧/
 • (Hồ Chí Minh City) IPA(key): /ɲ̻ɐn˧˥/


{{vi-pron|nhanh}}
at nhanh:
 • (Hà Nội) IPA(key): /ɲɐjŋ̟˧˧/
 • (Huế) IPA(key): /ɲɐn˧˧/
 • (Hồ Chí Minh City) IPA(key): /ɲ̻ɐn˧˥/


{{vi-pron}}
at trực thăng:
 • (Hà Nội) IPA(key): /ṯɕɨ̞̠ʔk̚˧ˀ˨ʔ tʰɐŋ˧˧/
 • (Huế) IPA(key): /ʈɨ̞̠ʔk̚˨ˀ˨ʔ tʰɐŋ˧˧/
 • (Hồ Chí Minh City) IPA(key): /ʈɨ̞̠ʔk̚˨ˀ˧ʔ tʰɐŋ˧˥/


{{vi-pron}}
at Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
 • (Hà Nội) IPA(key): /kɜwŋ͡m˧ˀ˨ʔ hwaː˨˩ s̪aː˦ˀ˥ hoj˧ˀ˨ʔ ṯɕu˧˩ ŋiɜ˦ˀ˥ viɜʔt̚˧ˀ˨ʔ naːm˧˧/
 • (Huế) IPA(key): /kɜwŋ͡m˨ˀ˨ʔ hwaː˧˧ s̪aː˧˩ hoj˨ˀ˨ʔ ṯɕʊw˧˩ ŋiɜ˧˩ viɜʔk̚˨ˀ˨ʔ naːm˧˧/
 • (Hồ Chí Minh City) IPA(key): /kɜwŋ͡m˨ˀ˧ʔ waː˨˩ s̪aː˨˦ hoj˨ˀ˧ʔ c̻ʊw˨˦ ŋiɜ˨˦ vʲiɜʔk̚˨ˀ˧ʔ naːm˧˥/