bestämmelse

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Swedish[edit]

Etymology[edit]

bestämma +‎ -else

Noun[edit]

bestämmelse c

 1. a regulation, a rule, a decree
  Här kan du läsa om vilka bestämmelser som gäller ombord på tågen.
  Here you can read about which regulations are in effect onboard the trains.
 2. a destination, a destiny, a mission
  Detta är qvinnans bestämmelse! Ett högt, gudomligt kall!
  This is woman's mission! A high, divine calling!
  proletariatet, som stod långt under sin bestämmelse
  the proleatriat, which stood far below its destiny
  Trollhätte, Södertälje och Strömsholms m. fl. kanaler hava börjat med mindre patriotiskt buller, men likafullt uppfyllt sina bestämmelser.
  Trollhätte, Södertälje and Strömsholm and other canals have started with less patriotic rumbling, but still filled their missions.

Declension[edit]

Related terms[edit]