δημιουργός

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Ancient Greek[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

From δήμῐος (dḗmios, public) +‎ ἔργον (érgon, labor, work).

Pronunciation[edit]

 
 • (5th BCE Attic) IPA(key): /dɛː.mi.oːr.ɡós/
 • (1st CE Egyptian) IPA(key): /de.mi.urˈɡos/
 • (4th CE Koine) IPA(key): /ði.mi.urˈɣos/
 • (10th CE Byzantine) IPA(key): /ði.mi.urˈɣos/
 • (15th CE Constantinopolitan) IPA(key): /ði.mi.urˈɣos/
 • Noun[edit]

  δημῐουργός (dēmiourgósm (genitive δημῐουργοῦ); second declension

  1. one who works for the people, a skilled workman, handicraftsman
   7th-6th centuries BC, Homeric Hymn to Hermes
   ὀρφναίη δ’ ἐπίκουρος ἐπαύετο δαιμονίη νύξ, ἡ πλείων, τάχα δ’ ὄρθρος ἐγίγνετο δημιοεργός
   orphnaíē d’ epíkouros epaúeto daimoníē núx, hē pleíōn, tákha d’ órthros egígneto dēmioergós
   but his dark ally the divine night was almost over, and dawn the craftsman was quickly coming
   Note: dawn is called ‘the craftsman’ because it wakes craftsmen and other people and makes them turn to their crafts.
   497 BCE – 405 BCE, Sophocles, Ajax 992
   ἆρ’ οὐκ Ἐρινὺς τοῦτ’ ἐχάλκευσεν ξίφος κἀκεῖνον Ἅιδης, δημιουργὸς ἄγριος?
   âr’ ouk Erinùs toût’ ekhálkeusen xíphos kakeînon Háidēs, dēmiourgòs ágrios?
   Didn't the Fury forge this sword and Hades, the cruel craftsman, that [belt]?
   around 1st century AD, Hippocrates, παραγγελίαι 2, (author unknown)
   κάρτα γὰρ μεγάλην ὠφελίην περιποιήσει τοῖς γε νοσέουσι καὶ τοῖς τούτων δημιουργοῖς.
   kárta gàr megálēn ōphelíēn peripoiḗsei toîs ge noséousi kaì toîs toútōn dēmiourgoîs.
   For it will confer a big help to the sick anyway and to practitioners in this field.
   1. the maker of the world
  2. (in some Peloponesian states) magistrate

  Inflection[edit]

  References[edit]


  Greek[edit]

  Etymology[edit]

  From Ancient Greek δημιουργός (dēmiourgós, worker for the common good), from δήμιος (dḗmios) + ἔργον (érgon).

  Noun[edit]

  δημιουργός (dimiourgósm, f (plural δημιουργοί)

  1. creator of original works, craftsman, artisan
  2. Demiurge

  Declension[edit]

  Related terms[edit]

  See also[edit]