κάμπτω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Ancient Greek[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

Possibly related to Latin campus and Lithuanian kampas, kumpas. Beekes argues for a Pre-Greek origin.

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

κάμπτω (kámptō)

 1. I bend, curve
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 4.486
   ὄφρα ἴτυν κάμψῃ περικαλλέϊ δίφρῳ
   in order that he might bend himself a felloe for a beauteous chariot
  1. (figuratively)
   • 522 BCE – 443 BCE, Pindar, Pythian Ode 2.51
    θεός, ὃ [] καὶ ὑψιφρόνων τιν᾽ ἔκαμψε βροτῶν
    the gods, who [] bend down many a man who is overly ambitious
   • 366 BCE – 348 BCE, Plato, Theaetetus 173b
    τρεπόμενοι πολλὰ κάμπτονται καὶ συγκλῶνται
    so that they become greatly bent and stunted
 2. (transitive, intransitive) I turn
  • 497 BCE – 405 BCE, Sophocles, Electra 744
   ἔπειτα λύων ἡνίαν ἀριστερὰν κάμπτοντος ἵππου
   But then he slackened his left rein while the horse was turning
  1. (figuratively)
 3. (nautical) I double (sail around)
  • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 4.42.4
   τρίτῳ ἔτεϊ κάμψαντες Ἡρακλέας στήλας ἀπίκοντο ἐς Αἴγυπτον
   it was in the third [year] that they doubled the pillars of Heracles and came to Egypt

Inflection[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

References[edit]