λαμβάνω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Ancient Greek[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

Uncertain. Perhaps from a Proto-Indo-European *sleh₂gʷ-, with cognates including Old English læċċan (English latch). Also see λάζομαι ‎(lázomai) and λάφυρον ‎(láphuron).

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

λᾰμβᾰ́νω ‎(lambánō)

 1. I take
  1. I take hold of, grasp, seize
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 6.81
    ἡ δ᾽ ἔλαβεν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα
    and she took the whip and bright reins
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 21.286
    χειρὶ δὲ χεῖρα λαβόντες
    clasping his hand in theirs
   1. I take by force, plunder
    • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 5.273
     εἰ τούτω κε λάβοιμεν, ἀροίμεθά κε κλέος ἐσθλόν.
     Could we but take these twain, we should win us goodly renown.
   2. I exact (punishment)
    • 445 BCE – 380 BCE, Lysias, On the Murder of Eratosthenes 29
     καὶ ταύτην ἔλαβον τὴν δίκην
     and I exacted that punishment
  2. (of emotions) I seize
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 1.387
    Ἀτρεΐωνα δ᾽ ἔπειτα χόλος λάβεν
    thereafter anger seized the son of Atreus
   1. (of a god) I possess
    • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 4.79.4
     ὅτι βακχεύομεν καὶ ἡμέας ὁ θεὸς λαμβάνει
     because we play the Bacchant and the god possesses us
   2. (of darkness, etc.) I cover
    • 472 BCE, Aeschylus, The Persians 365
     κνέφας δὲ τέμενος αἰθέρος λάβῃ
     and darkness had covered the region of the sky
  3. I catch, overtake
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 5.159
    ἔνθ᾽ υἷας Πριάμοιο δύω λάβε
    Then took he two sons of Priam
  4. I catch, discover, detect
   • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 2.89.2
    λαμφθῆναι γὰρ τινὰ φασὶ μισγόμενον νεκρῷ προσφάτῳ γυναικός
    For it is said that one was caught having intercourse with the fresh corpse of a woman
  5. I bind (under oath)
   • 429 BCE, Sophocles, Oedipus the King 276
    ὥσπερ μ᾽ ἀραῖον ἔλαβες, ὧδ᾽, ἄναξ, ἐρῶ.
    As you have bound me under oath, my king, I will speak.
  6. I keep
  7. I take (food or drugs)
   • Diocl., Fr. 121
    τὸν σικυόν φησι μετὰ σιτίων ἐν πρώτοις λαμβανόμενον ἐνοχλεῖν
    [he] says that cucumber, if it is taken with the sium in the first course, makes the eater uncomfortable
  8. I perceive, understand
   • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 3.41.1
    ταῦτα ἐπιλεξάμενος [...] καὶ νόῳ λαβὼν ὥς οἱ εὖ ὑπετίθετο Ἄμασις
    reading this, and perceiving that Amasis' advice was good
   • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 7.142.3
    οἱ γὰρ χρησμολόγοι ταύτῃ ταῦτα ἐλάμβανον
    for the readers of oracles took the verses to mean [that]...
   1. (logic) I assume, take as granted
  9. I undertake
   • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 3.71.3
    [...] ἐπιχείρησιν ταύτην μὴ οὕτω συντάχυνε ἀβούλως, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ σωφρονέστερον αὐτὴν λάμβανε
    don not hurry this undertaking without thinking, but take it up more prudently
 2. I receive, get
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 6.427
   ἂψ ὅ γε τὴν ἀπέλυσε λαβὼν ἀπερείσι᾽ ἄποινα
   but thereafter set her free, when he had received ransom past counting
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 23.275
   ἦ τ᾽ ἂν ἐγὼ τὰ πρῶτα λαβὼν
   surely it were that I should win the first prize
  • 429 BCE, Sophocles, Oedipus the King
   τίς οὗτος ἔσται, τίς παραρρίψει, τέκνα, τοιαῦτ᾽ ὀνείδη λαμβάνων
   who shall be the man, my daughters, to risk suffering reproach [...]
   1. I receive hospitably
    • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 7.255
     ἥ με λαβοῦσα ἐνδυκέως ἐφίλει
     She took me to her home with kindly welcome
   2. I receive in marriage
    • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 9.108.1
     δοκέων αὐτὴν μᾶλλον λάμψεσθαι ἢν ταῦτα ποιήσῃ
     for he thought that by doing so he would be most likely to win her
   3. I conceive
  1. I admit
   • 522 BCE – 443 BCE, Pindar, Olympian Ode 1.81
    ὁ μέγας δὲ κίνδυνος ἄναλκιν οὐ φῶτα λαμβάνει.
    Great danger does not admit of a coward.
  2. (of emotions)
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 10.461
    εἰς ὅ κεν αὖτις θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι λάβητε
    until you once again take heart
   • 406 BCE, Sophocles, Oedipus at Colonus 729
    ὁρῶ τιν᾽ ὑμᾶς ὀμμάτων εἰληφότας φόβον νεώρη τῆς ἐμῆς ἐπεισόδου
    I see from your eyes that you feel a sudden fear at my coming
 3. (middle) I take hold of
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 5.325
    ἀλλὰ μεθορμηθεὶς ἐνὶ κύμασιν ἐλλάβετ᾽ αὐτῆς
    but sprang after [his raft] amid the waves, and took hold of it
  1. I lay hands upon
  2. I find fault with, censure
  3. I check myself

Inflection[edit]

Along with a few others (ἐλθέ ‎(elthé), ἰδέ ‎(idé), εὑρέ ‎(heuré), εἰπέ ‎(eipé)), the aorist imperative has an irregular accent: λαβέ ‎(labé) and not **λάβε. This is not the case in compounds, however.

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

Descendants[edit]

References[edit]


Greek[edit]

Alternative forms[edit]

Verb[edit]

λαμβάνω ‎(lamváno); simple past: έλαβα (élava); passive form: λαμβάνομαι (lamvánomai)

 1. get, receive
 2. take
 3. (figuratively) understand, get

Conjugation[edit]

Synonyms[edit]

Related terms[edit]