πολύτροπος

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From πολῠ́ς (polús, many) +‎ τρόπος (trópos, turn) +‎ -ος (-os).

Pronunciation[edit]

 

Adjective[edit]

πολῠ́τροπος (polútroposm, f (neuter πολῠ́τροπον); second declension

 1. much turned, much traveled, much wandering
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 1.1–2
   Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
   πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε·
   Ándra moi énnepe, Moûsa, polútropon, hòs mála pollà
   plánkhthē, epeì Troíēs hieròn ptolíethron éperse;
   Muse, sing for me of the man of many ways, who wandered very far, after he sacked the holy city of Troy:
 2. turning many ways
  1. (metaphoric) shifty, versatile, wily
  2. (of diseases) changeful, complicated
 3. various, manifold

Inflection[edit]

References[edit]