πολύτροπος

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From πολῠ́ς (polús, many) +‎ τρόπος (trópos, turn) +‎ -ος (-os).

Pronunciation[edit]

 

Adjective[edit]

πολῠ́τροπος (polútroposm, f (neuter πολῠ́τροπον); second declension

 1. much turned, much traveled, much wandering
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 1.1–2:
   Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
   πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε·
   Ándra moi énnepe, Moûsa, polútropon, hòs mála pollà
   plánkhthē, epeì Troíēs hieròn ptolíethron éperse;
   Muse, sing for me of the man of many ways, who wandered very far, after he sacked the holy city of Troy:
 2. turning many ways
  1. (metaphoric) shifty, versatile, wily
  2. (of diseases) changeful, complicated
 3. various, manifold

Inflection[edit]

References[edit]