σπεύδω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Indo-European *spewd- (press, hurry). Cognate with Albanian punë, Latin pudet, Lithuanian spáudžiu, Old Armenian փոյթ (pʿoytʿ).

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

σπεύδω (speúdō)

 1. (transitive)
  1. I set going, urge on, hasten
   • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 1.38:
    πρὸς ὧν τὴν ὄψιν ταύτην τόν τε γάμον τοι τοῦτον ἔσπευσα
    pròs hôn tḕn ópsin taútēn tón te gámon toi toûton éspeusa
    It is because of that vision that I hurried your marriage
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 19.137:
    οἱ δὲ γάμον σπεύδουσιν
    hoi dè gámon speúdousin
    They urge a marriage
   • 497 BCE – 405 BCE, Sophocles, Ajax 804:
    καὶ σπεύσαθ᾽, οἱ μὲν Τεῦκρον ἐν τάχει μολεῖν,
    kaì speúsath᾽, hoi mèn Teûkron en tákhei moleîn,
    Hurry, some of you, to speed Teucer's coming;
  2. I procure quickly, get ready
  3. I seek eagerly, strive after
   • 6th century BC, Theognis of Megara, Elegies 335:
    Μηδὲν ἄγαν σπεύδειν
    Mēdèn ágan speúdein
    be not overly eager in any matter
 2. (intransitive) I press on, hasten
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 11.119:
   σπεύδουσ᾽ ἱδρώουσα κραταιοῦ θηρὸς ὑφ᾽ ὁρμῆς
   speúdous᾽ hidrṓousa krataioû thēròs huph᾽ hormês
   hasting and sweating before the onset of the mighty beast
  • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Anabasis 3.4.49:
   καταλιπὼν τὸν ἵππον ἔσπευδε πεζῇ
   katalipṑn tòn híppon éspeude pezêi
   he left his horse behind and hurried forward on foot
  1. (with infinitive) I am eager to
   • 522 BCE – 443 BCE, Pindar, Olympian Ode 4.22:
    κῦδος ὄρσαι σπεύδει Καμαρίνᾳ
    kûdos órsai speúdei Kamarínāi
    hurries to rouse glory for Camarina
  2. I am troubled in mind
   • 300 BCE – 200 BCE, Septuagint, Exodus 15.15:
    τότε ἔσπευσαν ἡγεμόνες Ἐδώμ
    tóte éspeusan hēgemónes Edṓm
    Then the chiefs of Edom were dismayed.

Inflection[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

References[edit]