χαίρω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Hellenic *kʰəřřō, from Proto-Indo-European *ǵʰer-.

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

χαίρω (khaírō)

 1. To be full of cheer, i.e. calmly happy or well off
 2. To enjoy [+dative = something], [+participle = doing something]
 3. (perfect) To be very glad; to enjoy [+dative = something], [+participle = doing something] a great deal
  • 422 BCE, Aristophanes, The Wasps 764–766
   σὺ δ᾽ οὖν, ἐπειδὴ τοῦτο κεχάρηκας ποιῶν,
   ἐκεῖσε μὲν μηκέτι βάδιζ᾽, ἀλλ᾽ ἐνθάδε
   αὐτοῦ μένων δίκαζε τοῖσιν οἰκέταις.
   sù d oûn, epeidḕ toûto kekhárēkas poiôn,
   ekeîse mèn mēkéti bádiz, all entháde
   autoû ménōn díkaze toîsin oikétais.
   Very well then, since you find so much pleasure in it,
   go down there no more, but stay
   here and deal out justice to your slaves.
 4. (on meeting or parting, as an imperative) Be well; farewell, be glad, God speed, greetings, hail, joy(‐fully), rejoice (as a salutation)

Conjugation[edit]

Derived terms[edit]

References[edit]


Greek[edit]

Verb[edit]

χαίρω (chaíro) (simple past ) (largely found in the expressions shown)

 1. be happy, be glad
  Χαίρε ΜαρίαChaíre MaríaHail Mary
  χαίρετεchaíretehi, hello, greetings
  χαίρω πολύchaíro polýpleased to meet you
  χαίρω καλής φήμηςchaíro kalís fímishave a good reputation
  χαίρω μεγάλης εκτιμήσεωςchaíro megális ektimíseosto hold in high esteem
  χαίρω άκρας υγείαςchaíro ákras ygeíasto enjoy good health
  χάρηκα πολύchárika polýplease to have met you

Synonyms[edit]

 • χαίρομαι (chaíromai) (a deponent verb, but some sources imply that this is a passive form of χαίρω)

Related terms[edit]