χύτραν ποικίλλω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From χύτρα (khútra, earthen pot, pipkin) (Modern χύτρα (chýtra, stewpot, cauldron)) and ποικίλλω (poikíllō, decorate, embellish, embroider).

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

χῠ́τρᾱν ποικῐ́λλω (khútrān poikíllō)

  1. To do something useless and inconsequential; inessential, uncalled-for and gratuitous.
  2. To do something unceasingly.

Usage notes[edit]

χύτραν is in the accusative singular form of χύτρα. Used mostly in the second person of the singular: χύτραν ποικίλλεις.

See also[edit]

References[edit]

  • Scholia In Aristophanem, Scholia in ranas (scholia vetera) Argumentum-scholion, v. 186.
  • Scholia In Aristophanem, Scholia in vespas (scholia vetera, recentiora Tricliniana et Aldina) Argumentum-dramatis personae-scholion, v. 280b.