אַ קלאָג איז מיר

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Yiddish[edit]

Interjection[edit]

אַ קלאָג איז מיר (a klog iz mir)

  1. woe is me
    Synonyms: אַ בראָך איז מיר(a brokh iz mir), וויי איז מיר(vey iz mir), וויי איז צו מיר(vey iz tsu mir), ווינד איז מיר(vind iz mir)