અંગ્રેજી

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Gujarati[edit]

Etymology[edit]

અંગ્રેજ (aṅgrej) +‎ -ઈ ().

Proper noun[edit]

અંગ્રેજી (aṅgrejīf

 1. The English language
  હું અંગ્રેજી બોલી શકું છું।
  aṅgrejī bolī śakũ chũ.
  I can speak English.

Adjective[edit]

અંગ્રેજી (aṅgrejī)

 1. English, British; related or pertaining to England, the British, or the English language
  આ બહુ અંગ્રેજી છે।
  ā bahu aṅgrejī che.
  This is very British.