கயிறு

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil[edit]

Alternative forms[edit]

கசிறு (kaciṟu), கசறு (kacaṟu)Madurai Tamil

Etymology[edit]

Cognate with Malayalam കയറ് (kayaṟŭ).

Pronunciation[edit]

 • IPA(key): /kɐjiru/, [kɐjirɯ]

Noun[edit]

கயிறு (kayiṟu)

 1. rope, cord, string, twine, cable
  Synonym: பாசம் (pācam)
 2. thread of the marriage badge
  Synonym: மங்கலநாண் (maṅkalanāṇ)
 3. science, treatise
  Synonym: சாஸ்திரம் (cāstiram)

Declension[edit]

ṟu-stem declension of கயிறு (kayiṟu)
Singular Plural
Nominative கயிறு
kayiṟu
கயிறுகள்
kayiṟukaḷ
Vocative கயிறே
kayiṟē
கயிறுகளே
kayiṟukaḷē
Accusative கயிற்றை
kayiṟṟai
கயிறுகளை
kayiṟukaḷai
Dative கயிற்றுக்கு
kayiṟṟukku
கயிறுகளுக்கு
kayiṟukaḷukku
Genitive கயிற்றுடைய
kayiṟṟuṭaiya
கயிறுகளுடைய
kayiṟukaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative கயிறு
kayiṟu
கயிறுகள்
kayiṟukaḷ
Vocative கயிறே
kayiṟē
கயிறுகளே
kayiṟukaḷē
Accusative கயிற்றை
kayiṟṟai
கயிறுகளை
kayiṟukaḷai
Dative கயிற்றுக்கு
kayiṟṟukku
கயிறுகளுக்கு
kayiṟukaḷukku
Benefactive கயிற்றுக்காக
kayiṟṟukkāka
கயிறுகளுக்காக
kayiṟukaḷukkāka
Genitive 1 கயிற்றுடைய
kayiṟṟuṭaiya
கயிறுகளுடைய
kayiṟukaḷuṭaiya
Genitive 2 கயிற்றின்
kayiṟṟiṉ
கயிறுகளின்
kayiṟukaḷiṉ
Locative 1 கயிற்றில்
kayiṟṟil
கயிறுகளில்
kayiṟukaḷil
Locative 2 கயிற்றிடம்
kayiṟṟiṭam
கயிறுகளிடம்
kayiṟukaḷiṭam
Sociative 1 கயிற்றோடு
kayiṟṟōṭu
கயிறுகளோடு
kayiṟukaḷōṭu
Sociative 2 கயிற்றுடன்
kayiṟṟuṭaṉ
கயிறுகளுடன்
kayiṟukaḷuṭaṉ
Instrumental கயிற்றால்
kayiṟṟāl
கயிறுகளால்
kayiṟukaḷāl
Ablative கயிற்றிலிருந்து
kayiṟṟiliruntu
கயிறுகளிலிருந்து
kayiṟukaḷiliruntu

References[edit]

 • University of Madras (1924–1936), “கயிறு”, in Tamil Lexicon, Madras [Chennai]: Diocesan Press