ஜெர்மன்

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

Borrowed from English German.

Pronunciation[edit]

Proper noun[edit]

ஜெர்மன் (jermaṉ)

  1. the German language
    Synonym: இடாய்ச்சு (iṭāyccu)

Declension[edit]

ṉ-stem declension of ஜெர்மன் (jermaṉ) (singular only)
Singular Plural
Nominative ஜெர்மன்
jermaṉ
-
Vocative ஜெர்மனே
jermaṉē
-
Accusative ஜெர்மனை
jermaṉai
-
Dative ஜெர்மனுக்கு
jermaṉukku
-
Genitive ஜெர்மனுடைய
jermaṉuṭaiya
-
Singular Plural
Nominative ஜெர்மன்
jermaṉ
-
Vocative ஜெர்மனே
jermaṉē
-
Accusative ஜெர்மனை
jermaṉai
-
Dative ஜெர்மனுக்கு
jermaṉukku
-
Benefactive ஜெர்மனுக்காக
jermaṉukkāka
-
Genitive 1 ஜெர்மனுடைய
jermaṉuṭaiya
-
Genitive 2 ஜெர்மனின்
jermaṉiṉ
-
Locative 1 ஜெர்மனில்
jermaṉil
-
Locative 2 ஜெர்மனிடம்
jermaṉiṭam
-
Sociative 1 ஜெர்மனோடு
jermaṉōṭu
-
Sociative 2 ஜெர்மனுடன்
jermaṉuṭaṉ
-
Instrumental ஜெர்மனால்
jermaṉāl
-
Ablative ஜெர்மனிலிருந்து
jermaṉiliruntu
-