திங்கட்கிழமை

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil[edit]

Etymology[edit]

From திங்கள் (tiṅkaḷ, Moon) +‎ கிழமை (kiḻamai, day), translates to 'Day of the Moon.'

Pronunciation[edit]

  • (file)
  • IPA(key): /t̪ɪŋɡɐʈkɪɻɐmɐɪ̯/

Noun[edit]

திங்கட்கிழமை (tiṅkaṭkiḻamai) (plural திங்கட்கிழமைகள்)

  1. Monday; the second day of the week.
    Synonym: (colloquial) திங்கள் (tiṅkaḷ)

Declension[edit]

ai-stem declension of திங்கட்கிழமை (tiṅkaṭkiḻamai)
Singular Plural
Nominative திங்கட்கிழமை
tiṅkaṭkiḻamai
திங்கட்கிழமைகள்
tiṅkaṭkiḻamaikaḷ
Vocative திங்கட்கிழமையே
tiṅkaṭkiḻamaiyē
திங்கட்கிழமைகளே
tiṅkaṭkiḻamaikaḷē
Accusative திங்கட்கிழமையை
tiṅkaṭkiḻamaiyai
திங்கட்கிழமைகளை
tiṅkaṭkiḻamaikaḷai
Dative திங்கட்கிழமைக்கு
tiṅkaṭkiḻamaikku
திங்கட்கிழமைகளுக்கு
tiṅkaṭkiḻamaikaḷukku
Genitive திங்கட்கிழமையுடைய
tiṅkaṭkiḻamaiyuṭaiya
திங்கட்கிழமைகளுடைய
tiṅkaṭkiḻamaikaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative திங்கட்கிழமை
tiṅkaṭkiḻamai
திங்கட்கிழமைகள்
tiṅkaṭkiḻamaikaḷ
Vocative திங்கட்கிழமையே
tiṅkaṭkiḻamaiyē
திங்கட்கிழமைகளே
tiṅkaṭkiḻamaikaḷē
Accusative திங்கட்கிழமையை
tiṅkaṭkiḻamaiyai
திங்கட்கிழமைகளை
tiṅkaṭkiḻamaikaḷai
Dative திங்கட்கிழமைக்கு
tiṅkaṭkiḻamaikku
திங்கட்கிழமைகளுக்கு
tiṅkaṭkiḻamaikaḷukku
Benefactive திங்கட்கிழமைக்காக
tiṅkaṭkiḻamaikkāka
திங்கட்கிழமைகளுக்காக
tiṅkaṭkiḻamaikaḷukkāka
Genitive 1 திங்கட்கிழமையுடைய
tiṅkaṭkiḻamaiyuṭaiya
திங்கட்கிழமைகளுடைய
tiṅkaṭkiḻamaikaḷuṭaiya
Genitive 2 திங்கட்கிழமையின்
tiṅkaṭkiḻamaiyiṉ
திங்கட்கிழமைகளின்
tiṅkaṭkiḻamaikaḷiṉ
Locative 1 திங்கட்கிழமையில்
tiṅkaṭkiḻamaiyil
திங்கட்கிழமைகளில்
tiṅkaṭkiḻamaikaḷil
Locative 2 திங்கட்கிழமையிடம்
tiṅkaṭkiḻamaiyiṭam
திங்கட்கிழமைகளிடம்
tiṅkaṭkiḻamaikaḷiṭam
Sociative 1 திங்கட்கிழமையோடு
tiṅkaṭkiḻamaiyōṭu
திங்கட்கிழமைகளோடு
tiṅkaṭkiḻamaikaḷōṭu
Sociative 2 திங்கட்கிழமையுடன்
tiṅkaṭkiḻamaiyuṭaṉ
திங்கட்கிழமைகளுடன்
tiṅkaṭkiḻamaikaḷuṭaṉ
Instrumental திங்கட்கிழமையால்
tiṅkaṭkiḻamaiyāl
திங்கட்கிழமைகளால்
tiṅkaṭkiḻamaikaḷāl
Ablative திங்கட்கிழமையிலிருந்து
tiṅkaṭkiḻamaiyiliruntu
திங்கட்கிழமைகளிலிருந்து
tiṅkaṭkiḻamaikaḷiliruntu

See also[edit]

References[edit]