தொடு

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil[edit]

Etymology[edit]

Inherited from Proto-Dravidian *toṭV- (to hold).

Pronunciation[edit]

 • IPA(key): /t̪ɔɖʊ/, [t̪ɔɖɯ]

Verb[edit]

தொடு (toṭu)

 1. (transitive) to touch
 2. to handle, take hold of, use
 3. to be connected, united with, or joined to
 4. to put on (as a ring, clothes)
  சுறாவே றெழுதிய மோதிரந் தொட்டாள்
  cuṟāvē ṟeḻutiya mōtiran toṭṭāḷ
  (please add an English translation of this usage example)
 5. to dig, scoop out, excavate
  குணாஅது கரைபொரு தொடுகடற் குணக்கும்
  kuṇā’atu karaiporu toṭukaṭaṟ kuṇakkum
  (please add an English translation of this usage example)
 6. to pierce through
  உழலை மரத்தைப் போற் றொட்டன வேறு
  uḻalai marattaip pōṟ ṟoṭṭaṉa vēṟu
  (please add an English translation of this usage example)
 7. to begin
  அன்றுதொட் டனங்கனே யாயினான்
  aṉṟutoṭ ṭaṉaṅkaṉē yāyiṉāṉ
  (please add an English translation of this usage example)
 8. to discharge (as an arrow or missile)
  கடுங்கணைக டம்மைத் தொட்டனன்
  kaṭuṅkaṇaika ṭammait toṭṭaṉaṉ
  (please add an English translation of this usage example)
 9. to eat
 10. to think
  நின்பெருமுலை மூழ்க வென்னுளத்தினிற் றொடாமுன்
  niṉperumulai mūḻka veṉṉuḷattiṉiṟ ṟoṭāmuṉ
  (please add an English translation of this usage example)
 11. to play (as a musical instrument), to beat (as a drum)
  வாச்சி யம் வாசித்தல். கலித்த வியவ ரியந்தொட் டன்ன
  vācci yam vācittal. kalitta viyava riyantoṭ ṭaṉṉa
  (please add an English translation of this usage example)
 12. to fasten, insert
  கிண்கிணி களைந்தகா லொண்கழ றொட்டு
  kiṇkiṇi kaḷaintakā loṇkaḻa ṟoṭṭu
  (please add an English translation of this usage example)
 13. to strike, beat
 14. to strain, squeeze out
 15. to take up, lift
 16. to wash (as clothes)
 17. to have illicit intercourse with another's wife
 18. to wear (as shoes)
 19. (intransitive) to occur, happen, come into being

Conjugation[edit]

References[edit]

 • University of Madras (1924–1936) “தொடு-தல்”, in Tamil Lexicon, Madras [Chennai]: Diocesan Press