நன்னூல்

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil[edit]

Etymology[edit]

Compound of நல் (nal, good) +‎ நூல் (nūl, book).

Pronunciation[edit]

Proper noun[edit]

நன்னூல் (naṉṉūl)

  1. Nannūl, a Tamil poetic work on the grammar and structure of the Tamil language, authored by sage Pavanandi.

Declension[edit]

Declension of நன்னூல் (naṉṉūl) (singular only)
Singular Plural
Nominative நன்னூல்
naṉṉūl
-
Vocative நன்னூலே
naṉṉūlē
-
Accusative நன்னூலை
naṉṉūlai
-
Dative நன்னூலுக்கு
naṉṉūlukku
-
Genitive நன்னூலுடைய
naṉṉūluṭaiya
-
Singular Plural
Nominative நன்னூல்
naṉṉūl
-
Vocative நன்னூலே
naṉṉūlē
-
Accusative நன்னூலை
naṉṉūlai
-
Dative நன்னூலுக்கு
naṉṉūlukku
-
Benefactive நன்னூலுக்காக
naṉṉūlukkāka
-
Genitive 1 நன்னூலுடைய
naṉṉūluṭaiya
-
Genitive 2 நன்னூலின்
naṉṉūliṉ
-
Locative 1 நன்னூலில்
naṉṉūlil
-
Locative 2 நன்னூலிடம்
naṉṉūliṭam
-
Sociative 1 நன்னூலோடு
naṉṉūlōṭu
-
Sociative 2 நன்னூலுடன்
naṉṉūluṭaṉ
-
Instrumental நன்னூலால்
naṉṉūlāl
-
Ablative நன்னூலிலிருந்து
naṉṉūliliruntu
-


References[edit]