மேஜை

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

மேஜை (mējai)

  1. Alternative form of மேசை (mēcai)

Declension[edit]

ai-stem declension of மேஜை (mējai)
Singular Plural
Nominative மேஜை
mējai
மேஜைகள்
mējaikaḷ
Vocative மேஜையே
mējaiyē
மேஜைகளே
mējaikaḷē
Accusative மேஜையை
mējaiyai
மேஜைகளை
mējaikaḷai
Dative மேஜைக்கு
mējaikku
மேஜைகளுக்கு
mējaikaḷukku
Genitive மேஜையுடைய
mējaiyuṭaiya
மேஜைகளுடைய
mējaikaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative மேஜை
mējai
மேஜைகள்
mējaikaḷ
Vocative மேஜையே
mējaiyē
மேஜைகளே
mējaikaḷē
Accusative மேஜையை
mējaiyai
மேஜைகளை
mējaikaḷai
Dative மேஜைக்கு
mējaikku
மேஜைகளுக்கு
mējaikaḷukku
Benefactive மேஜைக்காக
mējaikkāka
மேஜைகளுக்காக
mējaikaḷukkāka
Genitive 1 மேஜையுடைய
mējaiyuṭaiya
மேஜைகளுடைய
mējaikaḷuṭaiya
Genitive 2 மேஜையின்
mējaiyiṉ
மேஜைகளின்
mējaikaḷiṉ
Locative 1 மேஜையில்
mējaiyil
மேஜைகளில்
mējaikaḷil
Locative 2 மேஜையிடம்
mējaiyiṭam
மேஜைகளிடம்
mējaikaḷiṭam
Sociative 1 மேஜையோடு
mējaiyōṭu
மேஜைகளோடு
mējaikaḷōṭu
Sociative 2 மேஜையுடன்
mējaiyuṭaṉ
மேஜைகளுடன்
mējaikaḷuṭaṉ
Instrumental மேஜையால்
mējaiyāl
மேஜைகளால்
mējaikaḷāl
Ablative மேஜையிலிருந்து
mējaiyiliruntu
மேஜைகளிலிருந்து
mējaikaḷiliruntu