ரூபாய்

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

ரூபாய் (rūpāy)

  1. The rupee, the currency of India. Currency symbol: .

Declension[edit]

y-stem declension of ரூபாய் (rūpāy)
Singular Plural
Nominative ரூபாய்
rūpāy
ரூபாய்கள்
rūpāykaḷ
Vocative ரூபாயே
rūpāyē
ரூபாய்களே
rūpāykaḷē
Accusative ரூபாயை
rūpāyai
ரூபாய்களை
rūpāykaḷai
Dative ரூபாய்க்கு
rūpāykku
ரூபாய்களுக்கு
rūpāykaḷukku
Genitive ரூபாயுடைய
rūpāyuṭaiya
ரூபாய்களுடைய
rūpāykaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative ரூபாய்
rūpāy
ரூபாய்கள்
rūpāykaḷ
Vocative ரூபாயே
rūpāyē
ரூபாய்களே
rūpāykaḷē
Accusative ரூபாயை
rūpāyai
ரூபாய்களை
rūpāykaḷai
Dative ரூபாய்க்கு
rūpāykku
ரூபாய்களுக்கு
rūpāykaḷukku
Benefactive ரூபாய்க்காக
rūpāykkāka
ரூபாய்களுக்காக
rūpāykaḷukkāka
Genitive 1 ரூபாயுடைய
rūpāyuṭaiya
ரூபாய்களுடைய
rūpāykaḷuṭaiya
Genitive 2 ரூபாயின்
rūpāyiṉ
ரூபாய்களின்
rūpāykaḷiṉ
Locative 1 ரூபாயில்
rūpāyil
ரூபாய்களில்
rūpāykaḷil
Locative 2 ரூபாயிடம்
rūpāyiṭam
ரூபாய்களிடம்
rūpāykaḷiṭam
Sociative 1 ரூபாயோடு
rūpāyōṭu
ரூபாய்களோடு
rūpāykaḷōṭu
Sociative 2 ரூபாயுடன்
rūpāyuṭaṉ
ரூபாய்களுடன்
rūpāykaḷuṭaṉ
Instrumental ரூபாயால்
rūpāyāl
ரூபாய்களால்
rūpāykaḷāl
Ablative ரூபாயிலிருந்து
rūpāyiliruntu
ரூபாய்களிலிருந்து
rūpāykaḷiliruntu