అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Noun[edit]

అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం (aṭlāṃṭik mahāsamudraṃ? (plural అట్లాంటిక్ మహాసముద్రాలు)

  1. Alternative form of అట్లాంటిక్ మహాసముద్రము (aṭlāṃṭik mahāsamudramu)