కోడిపెట్ట

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

కోడిపెట్ట.

Etymology[edit]

కోడి (kōḍi) +‎ పెట్ట (peṭṭa)

Noun[edit]

కోడిపెట్ట (kōḍipeṭṭaf (plural కోడిపెట్టలు)

  1. hen