కోడిపెట్ట

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

కోడిపెట్ట.

Etymology[edit]

కోడి(kōḍi) +‎ పెట్ట(peṭṭa)

Noun[edit]

కోడిపెట్ట (kōḍipeṭṭa) (plural కోడిపెట్టలు(kōḍipeṭṭalu))

  1. hen