కోడిపెట్ట

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Telugu[edit]

కోడిపెట్ట.

Etymology[edit]

కోడి (kōḍi) +‎ పెట్ట (peṭṭa)

Noun[edit]

కోడిపెట్ట (kōḍipeṭṭaf (plural కోడిపెట్టలు)

  1. hen

Antonyms[edit]

References[edit]

కోడిపెట్ట at Telugu On-line Dictionaries Project on Andhra Bharati, partially sponsored by the Telugu Association of North America (in Telugu)