డబ్బు

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Telugu[edit]

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

డబ్బు (ḍabbu? (plural డబ్బులు)

  1. money, cash
    డబ్బు ఇస్తావ కదా?
    ḍabbu istāva kadā?
    Do you have money or not?

See also[edit]

References[edit]