దక్షిణ చైనా సముద్రం

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Telugu[edit]

Proper noun[edit]

దక్షిణ చైనా సముద్రం (dakṣiṇa cainā samudraṃ?

  1. Alternative form of దక్షిణ చైనా సముద్రము (dakṣiṇa cainā samudramu)