నవంబర్

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Telugu Wikipedia has an article on:

Wikipedia te

Etymology[edit]

From Latin november ‎(ninth month), from Latin novem, from Proto-Indo-European *h₁néwn̥ ‎(nine); + Latin -ber, from adjectival suffix -bris; November was the ninth month in the Roman calendar

Proper noun[edit]

నవంబర్ ‎(navaṅbar?

  1. November (Gregorian calendar month)

See also[edit]

(Gregorian calendar months) జనవరి ‎(janavari), ఫిబ్రవరి ‎(phibravari), మార్చి ‎(mārci), ఏప్రిల్ ‎(ēpril), మే ‎(), జూన్ ‎(jūn), జూలై ‎(jūlai), ఆగష్టు ‎(āgaṣṭu), సెప్టెంబర్ ‎(sepṭeṃbar), అక్టోబర్ ‎(akṭōbar), నవంబర్ ‎(navaṃbar), డిసెంబర్ ‎(ḍiseṃbar) (Category: te:Gregorian calendar months)