పండ్రెండు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Telugu cardinal numbers
౧౧ ౧౨ ౧౩
    Cardinal : పండ్రెండు (paṃḍreṃḍu)
    Ordinal : పన్నెండవ (panneṃḍava)

Numeral[edit]

పండ్రెండు (pamḍremḍu)

  1. (cardinal) 12 (Telugu numeral: ౧౨ (౧౨))

Noun[edit]

పండ్రెండు (pamḍremḍu)

  1. twelve

Synonyms[edit]

See also[edit]