పెరుగు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Alternative forms[edit]

పెరుఁగు ‎(peruṅgu)

Noun[edit]

పెరుగు ‎(perugu)

  1. curd
  2. yoghurt

Derived terms[edit]

Synonyms[edit]

Verb[edit]

పెరుగు ‎(perugu)

  1. To grow up, as a child.
    ఆమె చికాగోలో పెరిగింది.
    She grew up in Chicago.

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము పెరిగాను పెరిగాము
2nd person: నీవు / మీరు పెరిగావు పెరిగారు
3rd person m: అతను / వారు పెరిగాడు పెరిగారు
3rd person f: ఆమె / వారు పెరిగింది పెరిగారు

Derived terms[edit]