పొందు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Noun[edit]

పొందు (poṃdu? (plural పొందులు)

  1. friendship
  2. intercourse

Derived terms[edit]

Verb[edit]

పొందు (pondu)

  1. to feel, experience.

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము పొందాను పొందాము
2nd person: నీవు / మీరు పొందావు పొందారు
3rd person m: అతను / వారు పొందాడు పొందారు
3rd person f: ఆమె / వారు పొందింది పొందారు